artikel

Micro-rebound-effect

bouwbreed

Toen ik begin deze maand de meterstanden doorgaf, was ik positief verrast. We hebben in 2014 flink op gas en elektriciteit bespaard – een persoonlijke bijdrage aan verduurzaming.

Totdat ik bedacht waardoor dit kwam. Weliswaar hadden we bewust de wasdroger vrijwel niet meer gebruikt, maar het kwam vooral doordat twee dochters het afgelopen jaar het huis uit gingen. En ja, dat scheelde veel wasbeurten, die zij nu ergens anders deden. Maar toen realiseerde ik me waarvoor we het uitgespaarde geld hadden gebruikt: een extra vliegvakantie…

Op microniveau een confronterend voorbeeld van het rebound-effect. Bij dit effect genereert een energiebesparende maatregel neveneffecten die de behaalde besparing deels of zelfs geheel tenietdoen. Dit effect blijkt heel hardnekkig en onderstreept het belang om bij energiebeleid niet alleen te kijken naar de energiebalans, maar ook alle neveneffecten te beschouwen.

Sociale wetenschappen

Bij TNO werken we aan oplossingen voor een energieneutrale gebouwde omgeving, zowel op het niveau van gebouw, wijk als stad. Natuurlijk is daarin een belangrijke plaats voor energiebesparende maatregelen, warmteterugwinning en zonnepanelen. Maar met alleen meer en betere technologie zijn we er niet, zo blijkt keer op keer. Om het rebound-effect beter te begrijpen is ook kennis nodig vanuit de sociale wetenschappen. Vooral het gedrag van de mens blijkt een belangrijke bron van verrassende bijwerkingen. Dat laat mijn eigen vliegvakantie wel zien.

Peter Paul van ´t Veen, Director Buildings & Infrastructures, TNO

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

Reageer op dit artikel