artikel

Marktwerking en innovatie bij pps tanende

bouwbreed Premium

Marktwerking en innovatie bij pps tanende

NLingenieurs juicht het kiezen voor publiek-private samenwerking (pps) toe. Echter, we zien dat pps-consortia steeds moeilijker aan financiering kunnen komen bij de banken en dat de ontwerpvergoeding in geen verhouding staat tot de werkelijke kosten.

Maar vervolgens zien we dat samenstellingen van projectteams voor en na de gunning wijzigen. Het mkb kan niet op eigen kracht meedoen en is afhankelijk van anderen. Met de huidige pps-aanpak is de kans aanwezig dat er straks nog maar een enkele inschrijver zich aanmeldt en daarmee worden marktwerking en innovatie tanende.

NLingenieurs pleit er voor om pps-contracten zodanig in de markt te zetten dat de voorinvesteringen van de biedingskosten bij de diverse consortia en de daaronder aangesloten partijen gereduceerd worden. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de omvang van het pps-project, de kostprijs en de projectrisico’s van het aanleveren van de gevraagde dialoogproducten. Daarnaast kan er veel efficiënter getrechterd worden om het winnende consortium te selecteren. De biedingskosten worden door veel partijen als zeer hoog ervaren en de rekenvergoeding van de opdrachtgever als erg laag. We zien ontwikkelingen dat het mkb nauwelijks een kans heeft. Grotere marktpartijen kunnen slechts nog maar aan één of twee pps-aanbestedingen per jaar deelnemen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van pps?

NLingenieurs pleit er voor dat de rekenvergoeding in de dialoogfasen in verhouding staat met de gevraagde inspanningen. De kracht van ingenieurs is het aanreiken van slimme en innovatieve oplossingen. Hun positie is afwijkend in een consortium ten opzichte van de uitvoerende partijen omdat een groot deel van het conceptuele advieswerk in de dialoogfase moet plaatsvinden en dat kan qua verdienmodel niet op eigen risico uitgevoerd worden. Bovendien zien we dat in de dialoogfasen de output specificatie vaak moet worden bijgesteld waardoor bureaus meerdere keren het werk moeten uitvoeren voor slechts één keer de overeenkomen rekenvergoeding. Na opdracht willen consortia het werk vaak afmaken zonder de verdere inzet van ingenieurs en dat komt de kwaliteitsborging niet ten goede. Het maakt pps tot een minder duurzaam verdienmodel dan dat deze methodiek potentieel in zich heeft.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel