artikel

De positieve kant van emvi

bouwbreed

De positieve kant van emvi

Wij Nederlanders kunnen goed klagen. Zo nu en dan houd ik er zelf ook wel van: me even lekker laten gaan. Over het weer (favoriet onderwerp in ons kikkerlandje), over de files óf over de beoordelingssystematiek bij emvi-aanbestedingen.

Omdat het altijd makkelijk is om te klagen, wil ik het juist eens anders doen. En dus de positieve punten aanstippen. Want hoe fijn is het dat je als inschrijvende partij je expertise mag opschrijven? Hoe fijn is het dat je ruimte krijgt om je bouwmethodiek toe te lichten? Ik chargeer misschien een beetje, maar het is natuurlijk wel de waarheid.

Complexe projecten vragen om meer toelichting dan slechts een prijs. Indien een private of publieke partij miljoenen heeft begroot voor de herontwikkeling van een gebouw, de aanleg van een weg of de aanleg van een spoortracé is het vanzelfsprekend dat zij inzicht wil krijgen in de aanpak van de gegadigden.

Een goed georganiseerd bouwproces en een prettige samenwerking zijn meer waard dan de laagste prijs. Dit vraagt niet alleen wat van de aanbestedende dienst, maar ook van de inschrijvende partij. Want zeg nu zelf: wij techneuten blinken niet echt uit in onze communicatieve skills. Daar komt het echter wel op aan indien gegund wordt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Dan moet je op een te begrijpen manier kunnen omschrijven hoe we gaan bouwen op een postzegel of hoe we hinder voor de omgeving gaan voorkomen. En niet onbelangrijk: hoe we gaan samenwerken met de toekomstige opdrachtgever en hoe we omgaan met de diverse betrokken stakeholders. Eerlijk is eerlijk: emvi biedt u letterlijk de kans uw expertise te verkopen! Positief toch?

Ingeborg van den Ban, tendermanager Strukton Worksphere

Reageer op dit artikel