artikel

De Arbiter: diesel wordt duur betaald

bouwbreed Premium

Begin 2013 werd rode diesel in één klap fors duurder. Slikken voor aannemers, tenzij ze de stijging aan hun opdrachtgever kunnen doorberekenen. Eén probeert het.

Wat is afgesproken en – vooral – wanneer? De opdrachtgever, een overheidsorganisatie, gunt de aannemer een waterbouwkundig werk op 8 oktober 2012. Partijen tekenen op 2 november de overeenkomst. Blijkbaar dringt kort daarna bij de aannemer door dat de dieselprijs per 1 januari 2013 stijgt. Op 6 december probeert hij de overeenkomst aan te passen. Zijn verzoek wordt afgewezen.

Bij de Raad van Arbitrage vordert hij 92.000 euro aan meerkosten. Hij stelt dat hij vóór 31 augustus 2012 (de aanbieding is van de 29ste) geen rekening kon houden met de prijsstijging van de diesel door afschaffing van een accijnsregeling. Hij beroept zich op de UAV-GC 2005, paragraaf 11, lid 3. Staat daar niet in dat gevolgen van overheidsbesluiten die ingaan ná de dag van aanbieding voor rekening van de opdrachtgever komen? Tenzij de aannemer dat vóór de dag van aanbieding had kunnen weten?

Probleempje voor de aannemer is dat de wetswijziging al in werking trad op 18 juli 2012. Zijn verweer is creatief: die inwerkingtreding is ‘fictief’ verschoven. Overheid en bouwbranche waarschuwden toch pas najaar 2012? Bovendien vindt hij de wet te complex voor een niet-jurist.

Voor arbiters gaan deze vliegers niet op: iedereen wordt geacht de wet te kennen. Zij tekenen ook aan dat al in mei 2012 publicaties verschijnen over de plannen de ‘subsidie’ op rode diesel af te schaffen. Waaronder de nieuwsbrief van Bouwend Nederland.

Ook een compensatieregeling van Rijkswaterstaat gaat in rook op. Kort samengevat oordelen de arbiters dat de opdrachtgever wel een overheidsorganisatie is maar niet Rijkswaterstaat. Daarmee is de opdrachtgever dus niet gebonden aan afspraken en uitspraken van Rijkswaterstaat. De vordering wordt afgewezen. De aannemer moet de procedure betalen en een deel van de juridische kosten van de opdrachtgever.

Meer over dit vonnis op raadvanarbitrage.info, nummer 34.594

Ton Hesp

Reageer op dit artikel