artikel

CE-markering bouwproduct volstaat voor Duitse markt

bouwbreed

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 
16 oktober 2014 uitspraak gedaan over de CE-markering op bouwproducten. De procedure heeft de Duitse bouwregelgeving als onderwerp en is van belang voor bouwfabrikanten en -leveranciers, die de Duitse bouwmarkt (willen) bedienen.

In de Verordening Bouwproducten (Verordening 305/2011/EU) zijn onder andere regels over de CE-markering opgenomen, die door de fabrikant op bepaalde bouwproducten moet worden aangebracht. De Verordening Bouwproducten heeft tot doel het handelsverkeer tussen lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken.

Dit doel wordt mede verwezenlijkt door technische eisen aan bouwproducten op Europees niveau te harmoniseren, zodat voor deze bouwproducten dezelfde technische eisen gelden binnen alle lidstaten van de Europese Unie. Aan de CE-markering is onder andere te zien dat het bouwproduct voldoet aan de geharmoniseerde technische eisen.

U-Zeichen

In Duitsland is echter vereist dat een bouwproduct aanvullend nog het zogenoemde “Ü-Zeichen” draagt, een teken van conformiteit met de Duitse bouwregelgeving. Zonder Ü-Zeichen mag het bouwproduct niet worden verhandeld op de Duitse markt. Het bouwproduct moet eerst bepaalde tests ondergaan voordat het Ü-Zeichen mag worden gevoerd. De Duitse bouwregelgeving maakt hierbij geen onderscheid tussen bouwproducten met CE-markering en zonder CE-markering. Ook voor bouwproducten die een CE-markering moeten voeren, is voor de Duitse markt een Ü-Zeichen vereist.

De Europese Commissie heeft aan het Hof van Justitie verzocht vast te stellen dat de Duitse bouwregelgeving hierdoor in strijd is met het vrije verkeer van goederen, dat in de Richtlijn 89/106/EEG (de voorloper van de Verordening Bouwproducten) wordt gewaarborgd. In artikel 6 van Richtlijn 89/106/EEG is namelijk bepaald dat de lidstaten van de Europese Unie het vrije verkeer, het in de handel brengen en het gebruik van producten die in overeenstemming zijn met deze richtlijn, niet mogen belemmeren op hun grondgebied.

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 16 oktober 2014, zaaknummer C-100/13, bepaald dat voor bouwproducten die de CE-markering voeren, niet is toegestaan dat ook een Ü-Zeichen is vereist om op de Duitse markt te worden toegelaten. Dit belemmert namelijk de vrije handel van bouwproducten met een CE-markering, terwijl de vrije handel van bouwproducten met een CE-markering juist het uitgangspunt is.

De Duitse bouwregelgeving zal dus op zijn minst verschil moeten maken tussen bouwproducten die de CE-markering moeten voeren en bouwproducten die geen CE-markering hoeven te voeren. Voor bouwproducten die nu onder de werking van de Verordening Bouwproducten vallen en de CE-markering moeten voeren, geldt dat alleen de CE-markering mag worden geëist voor de handel in Duitsland. Voor bouwproducten met CE-markering zal dus niet ook nog eens een Ü-Zeichen mogen worden geëist, voordat het bouwproduct in de handel mag worden gebracht in Duitsland.

Het arrest van het Hof van Justitie van 16 oktober 2014 biedt voor bouwfabrikanten en leveranciers van bouwproducten die vallen onder de werking van de Verordening Bouwproducten, een vergemakkelijking om de Duitse bouwmarkt te betreden.

Er hoeft dus geen nieuwe beoordeling van het bouwproduct plaats te vinden om de Duitse markt te mogen betreden: de CE-markering is voldoende. Daarbij geldt dat een Prestatieverklaring die is opgesteld voor de Nederlandse markt, ook kan worden gebruikt voor de Duitse markt voor bouwproducten. Let er hierbij wel op dat de Prestatieverklaring moet worden vertaald naar het Duits. Doet u dit, dan ligt er een markt voor u open.

Patrick Schipper, Advocaat bij Poelmann van den Broek, Nijmegen

Reageer op dit artikel