artikel

Bouwreus failliet? En dan?

bouwbreed

Bouwreus failliet? En dan?

Regelmatig wordt openlijk geschreven en gesproken over een mogelijk faillissement van één der vaderlandse bouwreuzen. Ze staan er financieel klaarblijkelijk allemaal even slecht voor. Zeker na de laatste magere jaren.

Ieder faillissement kent slachtoffers. In eerste instantie de eigen werknemers die zonder werk raken. Vervolgens de leveranciers en onderaannemers, die niet alle facturen betaald zullen krijgen. Facturen die soms ruim drie maanden open staan, de betalingstermijn kunstmatig verlengd op basis van allerlei administratieve duisterheden. Mogelijk diverse faillissementen extra in het kielzog van de bouwreus. Aan de andere kant zou het toegejuicht worden. Het zou ruimte bieden op de markt, de resterende bouwreuzen zouden wat meer lucht krijgen.

Mogelijk dat verontwaardigde politici in de Tweede Kamer er vragen over zouden gaan stellen. Hoe het zover heeft kunnen komen? De zoektocht naar mismanagement.

Zoals vaker mogen de dames en heren politici dan eens serieus in de spiegel gaan kijken. Dezelfde politici hebben het stelsel van aanbesteden heilig en zalig tegelijk verklaard. Wat in de bouwwereld, waar het product nog moet ontstaan op het moment van inkoop, ver van iedere realiteit af staat.

Juist deze bouwreuzen zijn in het kader van hun projectverwerving sterk afhankelijk van openbare aanbestedingen door overheden. Prijsdruk maximaal, bestekken die door juristen tot de laatste komma en spatie uitgepluisd worden om ook het allerlaatste dubbeltje in de inschrijving niet mee te nemen. Om dit na opdracht als meerwerk te kunnen claimen.

Geen enkele aandacht voor zaken als respect voor andere partijen, gerichte samenwerking, kwaliteitsbewustzijn, klantgerichtheid, vertrouwen. De basiselementen waar serieuze samenwerking op rendeert.

Politici zullen hun verontwaardiging uitspreken over het faillissement van de bouwreus, om vervolgens de belangrijkste diepere oorzaken vooral te laten voortbestaan.

Leo van de Wal, trainer/consultant bin CBT Bouw 

Reageer op dit artikel