artikel

Blog: Stierenpoep

bouwbreed

Blog: Stierenpoep

Het leven van aannemers gaat nog steeds niet over rozen, althans van de meesten. Als je dan Ger Hukker, u weet wel de voorzitter van de NVM, met droge ogen hoort vertellen dat het aan Blok te danken is dat de woningmarkt weer aantrekt, dan kan ik me voorstellen dat menigeen daar schaterend van het lachen van de stoel rolt. Wat een bullshit.

Dat de woningmarkt toe was aan hervormingen, was al decennia lang bekend, maar stuitte altijd op verzet van de VVD. Zelfs toen er maatschappelijke consensus was na adviezen van onder meer de commissie van economische deskundigen van de SER en de Raad voor de Volkshuisvesting, bleef de VVD halsstarrig. Zoals het goede boekhouders betaamt, kwam de actie pas toen het financieel minder ging met de BV Nederland en zijn burgers. Over slechte timing gesproken. En dan de manier waarop blind achter het Nibud aangelopen wordt om te bepalen hoeveel mensen mogen lenen voor hun hypotheek, is op zich al reden voor de vraag wat er gebeurd is met het politieke primaat.

In ieder geval is duidelijk dat heel veel Haagse zaken van achter het bureau geregeld worden zonder dat even naar buiten gekeken wordt om te zien hoe het in de praktijk echt werkt. Neem bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid. Lodewijk Asscher heeft die wet met de beste bedoelingen bedacht, maar het zal blijken dat die Wet contraproductief werkt. In plaats van meer vaste banen zal het alleen maar leiden tot meer ontslagen voor 1 juli dit jaar en een veel grotere flexibele schil.

Een ander wetsvoorstel van Asscher, de aanpak van schijnzelfstandigheid, werkt inmiddels ongeveer als splijtzwam binnen de bouw en legt voor de zoveelste keer het verschil tussen mkb en grootbedrijf bloot. Het mkb staat te juichen over de ketenaansprakelijkheid, het grootbedrijf jammert erover. Terecht wijst Joost Fijneman in zijn column van donderdag op een mogelijk positief effect van het wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers kunnen zich niet langer niets aantrekken van het goed omgaan met personeel van de hoofdaannemer tot de laatste onderaannemer. De ergernis over de lethargie van de opdrachtgever van bijvoorbeeld de A2-tunnel Maastricht, behoort daardoor tot het verleden. Bijkomend voordeel is dat het dan wellicht ook afgelopen is met idioot lage inschrijvingen. Die kan geen hoofdaannemer zich meer permitteren op straffe van teloorgang van het bedrijf. Maar ook de opdrachtgever kan niet meer gaan uitknijpen want dan loopt hij zelf het risico op te moeten draaien voor betaling van de lonen.

Als Fijneman gelijk heeft, en dat is te hopen, dan mogen gespecialiseerde aannemers en toeleveranciers ook hopen dat het goede opdrachtgeverschap overslaat naar de hoofdaannemer in zijn rol als opdrachtgever. Dan is er geen plaats meer voor uitknijpen van de onderaannemer en kan de hoofdaannemer niet langer de continuïteit van zijn bedrijf een duwtje in de rug geven door zijn onderaannemers en toeleveranciers drie tot vier maanden te laten wachten op hun geld. Zij zijn de bank van lening niet.

Kortom, als overheidsdienaren eens wat meer naar buiten kijken en de praktijk meewegen in de besluitvorming en de hoofdaannemers het goede voorbeeld van de verbeterde opdrachtgevers gaan volgen, dan gaan we mooie tijden tegemoet. Hopen dus dat geen stierenpoep is.

Reageer op dit artikel