artikel

Blog: #Bouwveilig

bouwbreed

Is een kans van één op 24 een ‘grote kans’, vindt u? Ja toch? Wie een kans van één op 24 heeft om de jackpot te winnen, koopt een lotje. En als de kans één op 24 is dat u wordt aangenomen, gaat u vast solliciteren. Maar een sector waar één op de 24 mensen jaarlijks een ongeval meemaakt, vindt u dat een fijne gedachte?

U werkt in de gevaarlijkste sector van Nederland. Een kwart van alle arbeidsgevallen in ons land is bouwgerelateerd. Afgelopen week was het weer raak. Letterlijk. In Groningen overleed een man na een shovelongeluk. Hij is lang niet de enige. Jaarlijks vallen meer dan tien bouwdoden*.

Misschien waren deze cijfers te verkroppen als we als sector zeker wisten dat we er écht alles aan doen om ongelukken te voorkomen. Maar is dat zo?  Wie de bouwfoto’s die Cobouw dagelijks plaatst bekijkt ziet regelmatig onveilig werkend bouwplaatspersoneel. Mensen zijn niet aangelijnd, hebben geen helm op of halen ‘gewoon’ halsbrekende toeren uit.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid deed acht jaar onderzoek naar ongevallen in Nederland. De conclusie: “In de bouw is een hoger veiligheidsbesef noodzakelijk”.

De betrokken partijen denken niet altijd goed na over de specifieke risico’s die zijn verbonden aan een bouwproject en kopiëren soms klakkeloos een risicoanalyse van een ander project om toch aan hun verplichtingen te voldoen. Als argument daarvoor wordt vaak aangevoerd dat de financiële druk groot is en dat er geen geld is om te investeren in veiligheid.”

Ook de Inspectie SZW is regelmatig kritisch. Zo constateerde de instantie in 2013 bij 71 procent van de geïnspecteerde wegenbouwprojecten één of meer overtredingen. Bij de helft van de locaties werd aanrijdgevaar onvoldoende beheerst. “Werknemers in de wegenbouw lopen te vaak het risico om aangereden te worden”, oordeelt de inspectie.

Met de vinger wijzen heeft in deze discussie geen enkele zin. Het is niet ‘de schuld’ van álleen de ondernemers, de opdrachtgevers of het bouwplaatspersoneel zelf. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bouwplaatsen waar veilig werken prioriteit nummer één is. We hebben sinds kort een ‘Governance Code’ en er zijn tal van andere initiatieven om het veiligheidsbesef in de sector naar een hoger plan te tillen. Dat stemt hoopvol, maar zolang de sector jaarlijks meer dan tien mensen verliest is er nog een lange weg te gaan. #Bouwveilig.

Martjan Kuit, redacteur Economie bij Cobouw

Reageer onder deze blog of via Twitter op @MartjanKuit of @CobouwNL

Lees ook: ‘Zeven vragen over arbeidsongevallen in de bouw

* Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de bouw in een periode van 2008 tot en met 2011 1.464 ongevallen onder werknemers plaatsgevonden, waarbij 49 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Arbouw telde in 2013 vier bij verzekeraars gemelde dodelijke ongevallen. De cijfers van de inspectie vallen hoger uit omdat SZW voor definitie van bouw de indeling van de Kamer van Koophandel hanteert, waardoor ook bijvoorbeeld de installatiesector wordt meegerekend.

De in deze blog genoemde cijfers komen uit het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW en het bedrijfstakverslag  2014 van Arbouw. De ´Top 5 meest risicovolle beroepen in Nederland´ van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – op 1: metselaars, timmerlieden, schilders “en andere bouwvakkers” – is hier te vinden.Het feit dat één op de 24 bouwplaatsmedewerkers jaarlijks een ongeval meemaakt komt uit deze column van Arbouw-directeur Jan Warning.

Reageer op dit artikel