artikel

Zzp’ers en scholing

bouwbreed

De keuze om zzp’er te worden is soms een bewuste keuze voor het ondernemerschap, maar wordt ook vaak gemaakt vanuit een ontslagsituatie of faillissement. Het is belangrijk dat de zzp’er in beide situaties, naast vakmanschap, voldoende kennis heeft van het ondernemerschap.

Op ROC’s en bouwscholen zie je steeds vaker dat keuzevakken over ondernemerschap worden aangeboden. Bijvoorbeeld over het maken van een bedrijfsplan, rechtsvormkeuze en het opstellen van contracten. Ook de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst bieden veel informatie aan voor starters.

Zzp’ers die direct vanuit de schoolbank beginnen kunnen zich vanuit de opleiding goed voorbereiden op een start als ondernemer. Maar iemand die na een lang dienstverband als werknemer gaat starten als zzp’er, heeft het veel lastiger.

Omschakeling

Na de schok van ontslag is het een hele omschakeling om werk te gaan zoeken als ondernemer. Een geschiktheidstest bij aanvang is dan niet voldoende. Vaak is langdurige begeleiding nodig om ontbrekende ondernemerskennis aan te leren. In de tarieven voor zzp’ers moet dan ook ruimte zijn voor het bekostigen van scholing.

ROC’s en bouwscholen kunnen zich in hun communicatie wellicht meer richten op het aanbod voor de zzp’er. Bijvoorbeeld met avondscholing in een klas speciaal voor zzp’ers. Zowel bij de start als voor het bijscholen van zzp’ers zou er meer scholingsaanbod moeten komen.

Daarnaast moet de (startende) zzp’er zelf ook initiatief nemen. Met aandacht voor veiligheid (VOL VCA), het goed leren vastleggen van zakelijke afspraken, het bijhouden van vakkennis en wettelijke regels, het voeren van een goede administratie en het onderhouden van netwerken. Allemaal zaken die te leren zijn, mits de zzp’er hier maar tijdig mee begint.

Scholing is voor iedere werkende in de sector bouw van belang, dus ook voor zzp’ers. De kosten ervoor moeten meegenomen worden in de tarieven. Want ook zzp’ers moeten natuurlijk wel de financiële mogelijkheden hebben om zich te scholen.

Henk van der Schaft, projectleider ZZP FNV Bouw

Reageer op dit artikel