artikel

Van out-of-the-box naar praktijk

bouwbreed Premium

Vorige maand bezocht ik een inspirerende bijeenkomst van Pioneering – het netwerk voor de bouwsector in Oost Nederland – waar een delegatie van de Bouwcampus uit Delft te gast was. In een goede sfeer discussieerden de aanwezigen over een aantal cases die opdrachtgevers neerlegden.

Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg hoe partijen samen meer op kwaliteit zouden kunnen sturen, terwijl Rijkswaterstaat de deelnemers uitdaagde om met ideeën te komen voor de toekomstige opgave waar zij voor staat bij de vervanging van natte kunstwerken. De discussie zorgde soms voor bekende reflexen. Men wil out-of-the-box denken, maar innovatie moet liefst wél binnen bestaande kaders van aanbestedingsregels en projecten blijven.

De vorm waarin vragen werden neergelegd was uitnodigend. Er liggen in het verlengde van deze dag dan ook kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Een stapsgewijze aanpak ligt daarbij voor de hand. Met in eerste instantie focus op experimenten op kleinere schaal. Als voorbeeld daarvoor kan de procesindustrie dienen. Hier worden innovaties vanuit het lab in stappen opgeschaald tot de uiteindelijke toepassing in de praktijk. In de bouw is dit natuurlijk lastiger en is het lab al snel de praktijk, maar het is goed om erover na te denken hoe de ruimte voor experimenteren kan worden vergroot. Wat mij duidelijk was in Enschede is dat de Pioneering en Bouwcampus daarbij een belangrijke rol kunnen spelen als organisator van het netwerk en initiator van het innovatieproces.

Peter Paul van ’t Veen, directeur Buildings & Infrastructures TNO 

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

Reageer op dit artikel