artikel

Stop de lokale inbreng

bouwbreed

Met de Omgevingswet wil het kabinet meer afwegingsruimte op lokaal en provinciaal niveau creëren. Gemeenten kunnen gemakkelijker en sneller maatschappelijk gewenste plannen tot uitvoering brengen. De huidige versnipperde ruimtelijke en sectorale wet- en regelgeving leidt vaak tot stroperigheid en vroegtijdig stranden van ontwikkelingen.

Gemeenten moeten, waar echt nodig, kunnen afwijken van nationale normen. Natuurlijk met behoud van gezondheid of veiligheid. Neem geluidswetgeving. Nationale normen ten aanzien van de maximale geluidsbelasting op woninggevels beschermen burgers tegen geluidsoverlast. Maar er zijn situaties denkbaar waarbij de gemeente woningbouw toestaat op een sterk geluidsbelaste locatie. Bijvoorbeeld vanwege het hoge woningtekort, of om bouw in het buitengebied te voorkomen. Als bewoners vooraf geïnformeerd zijn en keuzevrijheid hebben, hoeven de overschrijdingen geen probleem te zijn. Ook op andere aspecten is die afwegingsruimte gewenst; denk aan stank en energieprestaties.

Vooral vanuit gemeenten wordt nu druk uitgeoefend om in de Omgevingswet ook de mogelijkheid te bieden lokaal strengere eisen te stellen dan nationaal, met als argument dat dat eerlijk is. Dat is onverstandig. Die verrui- ming zou immers de deur openzetten voor een wildgroei aan lokale regels. Straks eist de ene gemeente tropisch hardhout met FSC, een tweede wil een GPR-score van 8 of hoger, een volgende alleen Breeam-excellent en weer een andere alleen gebouwen met epc 0. Met dank aan ambitieuze wethouders leidt de Omgevingswet straks tot vertraging in plaats van versnelling. Niet doen dus!

Jan Fokkema, directeur Neprom 

Reageer op dit artikel