artikel

Sneller herbestemmen aub!

bouwbreed

Hoe kan het in 2015 sneller gaan met herbestemmen? Een mooie vraag van de redactie van Cobouw met de jaarwisseling in het verschiet. Moet het eigenlijk wel sneller?, was mijn eerste gedachte. En daarna: voor snelheid heb je ruimte nodig. Niet een smal en bochtig weggetje, maar graag een brede snelweg op weg naar bestemming. Nu is 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Ruimte. Komt dat even goed uit!

Ja, natuurlijk moet het sneller. Leegstand groeit op ongeveer alle fronten: kantoren, winkels, kerken, en erfgoed. Dus het herbestemmingspotentieel wordt alleen maar groter. En tegelijk zien partijen hun kans schoon om in een ietwat aantrekkende economie hun verpieterde grondpercelen aan de man te brengen, zodat er weer nieuwbouw gepleegd kan worden. Alle reden dus om vaart te maken met herbestemming. En als jouw kantoor al 6 jaar leeggestaan heeft dan wil je wel. 2015 is het jaar om vaart te maken met herbestemmen. Vooruit met de geit!

Kannibaliseren?

Gaat het te snel? Ja, herbestemmen gaat soms te snel. Het gros van de herbestemmingen komt uit op hotels, studentenhuisvesting, broedplaatsen of flexkantoren. Met stevige investeringen die vaak een behoorlijke exploitatieperiode vragen. In eerste opzet succesvol. Is het snel succes of blijft het op langere termijn ook goed draaien? Gaan herbestemmingen elkaar kannibaliseren? Ook op de herbestemmingsmarkt kan overproductie ontstaan. Nu al merken monumenteigenaren de concurrentie van extreem goedkope huisvesting. Het is in 2015 tijd voor flexibel herbestemmen en adaptief (ver)bouwen. Zorg dat een gebouw makkelijk een 2e en 3e leven aankan zonder eerst tot puin te moeten worden vergruisd.

Kan herbestemmen sneller? Zeker! En in 2014 is er al het nodige gebeurd om te versnellen. Zowel bij overheden als bij bedrijven. Steeds meer partijen doen ervaring op met herbestemming. Met vallen en opstaan. En de regels werden soepeler. Transformeren kan sneller. Waar aanvankelijk alleen de allerbesten echt vooruit kwamen op het smalle pad van de herbestemming is de weg nu wat meer geëffend zodat ook het peloton kan aansluiten. Zo kan in 2015 de herbestemmingscapaciteit groeien. Herbestemming wordt de gewoonste zaak van Nederland.

Ontstickeren

Hoe maken we nog meer ruimte? Van geëffend pad naar snelweg vraagt nog wat meer. Bijvoorbeeld het ontstickeren van alle bouwgrond. Waarom zouden we het zo noemen als het voorlopig – of misschien wel nooit – van bouwen komt. En dat de overheid bestemmingen bepaalt, dat is toch heel erg 20e-eeuws? Weg met het bestemmingsplan. In 2015 is het tijd voor maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag, maar dan in de goede zin van het woord. Dat we van geijkte paden durven afwijken. Als individu en als bedrijf, als sector en als overheid.

En verder? Met alle initiatieven en goede bedoelingen is er nog steeds te weinig programma en vraag om alle leegstand te vullen. 2015 biedt ruimte voor ruïnes. Niet krampachtig doen als herbestemmen niet lukt. Vier de ruimte!

Gerben van Dijk, procesmanager Vernieuwing Bouw

Reageer op deze column via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @Gerben_vanDijk 

Reageer op dit artikel