artikel

Lezerspanel: ‘Bouwers kunnen niet zelf de neerwaartse spiraal doorbreken’

bouwbreed

Lezerspanel: ‘Bouwers kunnen niet zelf de neerwaartse spiraal doorbreken’

Bouwers kunnen de sector niet zelf uit het slop halen, is de overheersende mening van ons Lezerspanel. Daarvoor zijn opdrachtgevers nodig. Vooral de overheid wordt genoemd.

Oneens 64%Peter Fransen, directeur Infra Domus


“Dit kan slechts voor een deel. We hebben een tripartiet stelsel, waarin bouwers, opdrachtgevers en overheid het samen moeten regelen. Wanneer sprake is van een massale vraaguitval, kun je daar als bouwer niet omheen, wat je ook doet en hoe goed je ook bent. Wanneer een overheid de markt confronteert met overbodige en ingewikkelde regelgeving hebben bouwers daar last van. Indien opdrachtgevers hun uitvraag onvoldoende goed opstellen, te zwaar accent op de laagste prijs leggen en zich te afzijdig opstellen ten opzichte van het bouwproject nodigt dat uit tot het zetten van verkeerde stappen. Elke partij heeft hierin zijn rol en specifieke verantwoordelijkheid. Indien alle partijen deze nemen, kan de neerwaartse spiraal worden doorbroken en komt het goed.”

Leo Oorschot, marketing PRO Architecten 

“Onzin. Bouwers maken deel uit van de samenleving. En die heeft niet meer zoveel gebouwen nodig als een paar jaar terug. En als er gebouwd wordt is het in het stadslandschap waar iedereen wil wonen. Er is dus overcapaciteit. De bouwopgave is ook veranderd. Herbestemming, renovatie etc. kortom werken aan de bestaande (Rand)stad. Bouwers kunnen voor zichzelf de neerwaartse spiraal verzachten door de nieuwe realiteit voor ogen te zien, en zich aan te passen.” 

F. Beurskens, accountmanager Rouwmaat 

“De neerwaartse spiraal is inmiddels tot stilstand gekomen, er lijkt weer een opwaartse spiraal te zijn. Het is niet afhankelijk van één partij, ook andere factoren zijn hier verantwoordelijk voor. Denk hierbij aan onze regering die met allerlei maatregelen komt die het verkrijgen van een hypotheek bemoeilijken en hypotheekverstrekkers die minder risico willen en mogen nemen. Kortom: samen de schouders eronder!” Rik Egberts, directeur ARE 

“De bouwers zijn afhankelijk (veelal) van opdrachten van derden. Zolang dezen niet over de brug komen, kan de bouw maar ten dele zelf de neerwaartse spiraal doorbreken. 

Arie Aalbers, financieel directeur LIAG Architecten en bouwadviseurs 

“Dat er een neerwaartse spiraal in de bouwsector is, zal niet worden bestreden, maar dat alleen de bouwers deze kunnen doorbreken, dat kan toch niet waar zijn? Om te beginnen is de bouw afhankelijk van opdrachtgevers die nog bereid zijn om te investeren. Eén van de grotere opdrachtgevers, onze eigen overheid, trapt hierbij stevig op het rempedaal, wat ook niet echt een voorbeeldfunctie heeft. Mark Rutte moedigt aan om een auto te kopen. Het was fijner geweest als hij adviseert om een mooie woning te kopen, of je huis eens grondig onderhanden te nemen. Kunnen bouwers niets doen aan de negatieve spiraal? Natuurlijk wel, alleen dan wel samen met alle partners in de keten.” 

A. Meermans, uitvoer Visser & Smit Hanab 

“Wanneer er niet wordt geïnvesteerd, kan er niet worden gebouwd. Ook zou het opleidingswezen zich beter moeten inzetten om nieuwe instroom in de bouw sector positief te beïnvloeden.”

Hans Vos, medewerker algemene zaken Rijkswaterstaat 

“Er moet ook vertrouwen zijn bij de opdrachtgevers. Maar laten wij meer praten over de successen, wij praten elkaar ook in de put.”

GerritJan van Voorthuizen, bouwprocesmanager, zzp’er

“Bouwers zijn geen opdrachtgevers en daar is de sector wel van afhankelijk.”

Ko Hoevenaar, hoofd bedrijfsbureau BAM

“Als er geen of onvoldoende geld vanuit de overheid beschikbaar komt, kan er niet gebouwd worden.”

Erwin Hooijschuur, bedrijfsleider Vd Gragt

“Door ontwikkelingen te willen zien en te aanvaarden in plaats van te bestrijden en te innoveren in plaats van meewarig terugzien naar vergane tijden. Noodzakelijke nieuwe samenwerkingsverbanden vereisen een nieuwe houding, juist ook van uitvoerende partijen.” 

Eens 36%  

Herman den Boeft, directeur Ardee

“Geldt overigens voor alle ondernemers. Af en toe moet je jezelf aan de haren uit het moeras trekken. En nog een: waar staan ook alweer de beste schippers?”

R. van Wijk, directeur GFSC Consultants and Engineers

“Net als in elke andere sector dient de klant ‘verleid’ te worden met interessante en kwalitatief goede producten. Het is aan de aanbieder (de bouwer) om die te ontwikkelen.”

Sjak Kwak, medewerker ruimtelijke ordening gemeente Vlagtwedde

“Afwachten tot de markt weer aantrekt en de gedachte dat men op de oude voet door kan gaan, leidt tot de ondergang.” 

Richard Wigmans, commercieel adviseur

“Door personeel in te zetten dat het verdiende salaris ook in Nederland uitgeeft. Waardoor de Nederlandse economie vanzelf aantrekt.”

G. Veenstra, directeur

“Inventief denken, vooral voor de gebruiker(s), levert werk op. Heel veel mensen kunnen geen tekeningen lezen, dus maak gebruik van de nieuwste ontwikkelingen om een verbouwing te visualiseren. Langs deze weg zien mensen ook de mogelijkheden bij hen thuis.”

Deze week leggen we de volgende stelling voor aan het Lezerspanel: 2015 wordt een topjaar. Wil je meedoen? Meld je hier aan.

De laatste pagina van dit jaar met antwoorden van het lezerspanel verschijnt in de laatste krant vóór het kerstreces. Deze verschijnt op vrijdag 19 december. 

Reageer op dit artikel