artikel

Commentaar: Klantgericht

bouwbreed

Als het niet zo droevig was, zou je hartelijk kunnen lachen om de soap rond het aanpassen van kwaliteitsverklaringen aan Europese regelgeving. KOMO en de Stichting Bouwkwaliteit geven elkaar de schuld dat de omzetting naar EU-proof niet afkomt.

SBK claimt dat KOMO de stekker uit de beoordelingen heeft getrokken. KOMO zegt dat is afgesproken dat uiterlijk 1 december alle dossiers bij SBK zouden liggen en dat SBK dan tijdig de beoordelingen rond zou hebben. Met de feestdagen voor de deur lukt dat echter niet en zou KOMO besloten hebben een deel van de certificaten privaat te houden. Dat betekent dan wel dat ze niet langer erkend zijn.

Zonder op deze plek nu een schuldige aan te wijzen, is het op z’n zachtst gezegd wel merkwaardig dat KOMO minstens anderhalf jaar heeft volgehouden dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, de landsadvocaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ongelijk hadden en dat KOMO rustig op de oude voet kon doorgaan.

Pas dit najaar kwam er enige kentering in de houding van KOMO en is alsnog geprobeerd om de kwaliteitsverklaringen EU-proof te maken. Daar heeft SBK zelfs extra capaciteit voor ingehuurd. Om dan SBK te verwijten dat die tussen Kerstmis en Nieuwjaar de tent gesloten heeft zoals de stichting al jaar en dag doet, is ongepast.

Veel erger is evenwel dat over de hoofden van de klanten heen, de certificerende instellingen en de certificaathouders, kennelijk een strijd wordt uitgevochten die niet in het belang van diezelfde klanten is. Die lopen nog steeds het risico dat de ILT langskomt met een minder leuke boodschap die geld gaat kosten. Gelukkig zijn enkele certificerende instellingen verstandiger en hebben SBK gezegd gewoon door te gaan met het beoordelen van de kwaliteitsverklaringen. Die geven er blijk van klantgerichter te zijn dan KOMO en in iets mindere mate SBK.

Wil KOMO zijn geloofwaardigheid behouden cq terugkrijgen, dan is het absoluut noodzakelijk dat er wordt opgehouden met kissebissen. Ga eindelijk eens gewoon aan het werk en help de klanten naar behoren. Die willen de zekerheid dat ze in 2015 ook nog deugdelijke kwaliteitsverklaringen hebben die nog erkend worden ook. Ze hebben er genoeg voor betaald.

Reageer op dit artikel