artikel

Commentaar: Epc

bouwbreed

Commentaar: Epc

Niemand hoeft er vreemd van op te kijken als bekend wordt dat bouwers voor installaties kiezen om de epc van 0,4 te behalen. Om te beginnen is de epc-berekening een puur theoretische exercitie die niets zegt over het energiegebruik. De berekeningsmethode is zodanig vormgegeven dat energiebesparing aan de schil van een woning nauwelijks invloed heeft op de epc. Installaties daarentegen tikken behoorlijk door.

In dat licht bezien, alsmede dankzij de dalende prijzen van zonnepanelen, is het dus volstrekt logisch dat de keuze dan snel op zonnepanelen valt. Op zich is daar weinig mis mee, behalve dan dat het innovaties aan woningen zelf heeft gestokt.

Daar komt nog bij dat al tijden wordt gesproken over aanpassing van de berekeningsmethodiek. In 2017 moet die er liggen. Zolang niet helder is hoe die eruit ziet, is het zinloos – zo niet risicovol – om te investeren in andere technieken of processen die de schil van een woning verbeteren. Het is dus zaak haast te maken met de nieuwe berekeningsmethode, zodat eerder dan 2017 bekend is waarin investeren wel zinvol is.

Daarnaast zal de nieuwe methodiek aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen die bijdragen aan innovaties aan woningen zelf. Dan zal de keuze voor de bouwers ook groter worden en zullen andere methoden om een goede energieprestatie te leveren, meehelpen.

Om te beginnen moet gekeken worden of er een methodiek te ontwikkelen is die beter in beeld brengt wat het werkelijke verbruik is. Natuurlijk speelt daarbij het bewonersgedrag een rol, maar het moet mogelijk zijn om met vaste aannames over de temperatuur en de ventilatie dichter bij de werkelijkheid te komen dat de huidige theoretische berekening toelaat.

In de tweede plaats moet beter rekening worden gehouden met de isolerende werking van de schil van een woning. Dat laatste is van belang om de bouwsector te laten investeren in de energiebesparende werking van de schil. Daar moet nog een wereld te winnen zijn.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw 

Reageer op dit artikel