artikel

Commentaar: Corporaties 
terug naar de kerntaak

bouwbreed

Woningbouwcorporaties hebben de afgelopen decennia goed werk gedaan voor mensen met een kleine portemonnee. De voorraad sociale huurwoningen staat er over het algemeen goed bij. Daarom is het jammer dat de commerciële activiteiten van sommige corporaties tegelijkertijd zo uit de hand zijn gelopen. Dat er bij een aantal sprake is geweest van zelfoverschatting. De parlementaire enquêtecommissie kraakt daarover harde noten.

Om te zorgen dat de corporaties in Nederland in de toekomst hun werk goed kunnen doen én de vrije sector voor huurwoningen goed gaat werken, is het daarom in ieders belang dat de corporaties teruggaan naar hun kerntaak: het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen met een smalle beurs.

Daar waar de markt geen vrije sector wil bouwen, mogen in krimpregio’s of in achterstandstadswijken corporaties dat blijven doen, om te zorgen dat wijken gemengd blijven en krimpregio’s niet verloederen. Vorig jaar heb ik hierover goede afspraken met Aedes kunnen maken.

Geen commerciële activiteiten door corporaties meer die ten koste kunnen gaan van de huurder. Wel een eerlijke concurrentiepositie voor ontwikkelaars en beleggers in het middeldure huursegment. Want zij willen graag aan de slag en hebben daarvoor een eerlijk speelveld nodig.

Gelukkig kom ik vaak bij woningbouwcorporaties die de boodschap goed begrijpen. Die bezig zijn met renovatie van hun kernvoorraad. Die zich inzetten voor energiebesparing. Ze maken afspraken met gemeenten en commerciële investeerders die zorgen voor de vrije sector woningen in dezelfde wijk. Alles al volgens de nieuwe regels.

Daarmee bied ik meer ruimte dan de parlementaire enquêtecommissie aanbeveelt, maar wel onder de voorwaarde van een gelijk speelveld en bescherming van de huurders.

Helaas klinken er ook verontrustende geluiden; dat corporaties meer ruimte zouden moeten krijgen in het commerciële domein. Maar het kan toch niet zo zijn dat de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie in de prullenbak belanden? De sociale woningbouw in Nederland verdient beter.

Minister Stef Blok (Wonen, VVD)

Reageer op dit artikel