artikel

CE-plicht geldt niet vooralle bouwproducten

bouwbreed

CE-plicht geldt niet vooralle bouwproducten

De afgelopen tijd is er in Cobouw veel geschreven over CE-markering, KOMO en Europese eisen, waaraan ook Nederlandse bouwproducten moeten voldoen. De vraag die blijft hangen is: hoe zit het met producten waarvoor er geen normen zijn? Zijn die CE-plichtig of niet?

Om met de deur in huis te vallen: bouwproducten zonder norm zijn gelukkig niet CE-plichtig. Ze moeten echter wel voldoen aan de zogenoemde essentiële eisen uit de Construction Products Regulation (CPR), maar dat kan met en zonder CE. Met CE heeft men echter nogal wat verplichtingen. Zonder CE is gewoonweg voldoen aan de referenties van de essentiële eisen uit het Bouwbesluit. Het nadeel voor CE-loze producten is dat referenties ontbreken als men die in België of andere EC-lidstaten op de markt wil brengen: het voldoen aan de ‘Nederlandse’ invulling heeft voor hen geen waarde.

Een producent die tegen dit probleem aanloopt, kan dat oplossen door een CE-traject conform de CRP te starten. Daarvoor biedt de CPR een oplossing die in de regels van de CPR zijn terug te vinden. Het bedrijf dat een CE wil op zijn innovatieve product, moet contact opnemen met een technical assessment body (tab), een soort notified body(nobo). Nobo heeft echter alleen een relatie met geharmoniseerde normen, terwijl een tab juist gespecialiseerd is in innovatieve bouwproducten. De ene route is verplicht, de andere vrijwillig.

De EOTA, het forum voor afstemming, goedkeuring en vrijgave van een CE op zo’n product, is een belangrijke schakel in het geheel. Haar leden zijn afkomstig uit alle lidstaten. Het is geen normalisatie- maar een harmonisatie-instituut.

Laat ik eerlijk zijn: een CE verkrijgen voor een product is geen sinecure. Vanaf het begin tot het eind (en in bepaalde gevallen zelfs doorlopend) moet er afstemming plaatsvinden tussen de tab, de andere lidstaten en de producent. De ervaring leert dat het gaat om langdurige trajecten, waarbij soms ook politiek-technische aspecten een rol spelen. Bijvoorbeeld als er voor een CE-loos product wel een privaat-publiek keurmerk bestaat dat men niet wil opgeven of inwisselen voor een CE, om belangen en investeringen te beschermen.

Problemen

In Nederland ontbreekt het op het ogenblik aan kennis, problemen zijn te verwachten. Als het over innovatie in de bouw gaat, denk je direct aan TNO. TNO is echter niet meer wat het vroeger was. Test-, inspectie- en certificatie-activiteiten zijn sinds 2008 afgebouwd, omdat TNO dit “niet meer mocht” doen. Veel integrale activiteiten over essentiële eisen in de bouw zijn versnipperd geraakt door privatisering, verkoop en beëindiging van onderzoeksactiviteiten. Dat is zonde en speelt producenten van innovatieve bouwproducten nu parten. TNO is kortweg geen tab meer, terwijl testen, inspecteren en certificeren onmisbaar zijn om CE-markering mogelijk te maken.

Hoe moet men die competentie beoordelen? De overheid legde de oude rol van TNO neer bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Deze rol is voor SBK lastig in te vullen, omdat de activiteiten daar gefragmenteerd van aard zijn. In omringende landen heeft men het ‘model à la TNO’ nog wel. Een mooi voorbeeld is WTCB (België), een organisatie die een integrale invulling kan geven zonder fragmentatie.

Zoals ik al benadrukte. Voor je een eigen CE heb, ben je jaren verder. Uit ervaring is gebleken dat het succesvol verkrijgen van een CE op maat een doorlooptijd heeft van minimaal twaalf maanden heeft tot oneindig. De kosten, in verband met specifiek onderzoek, beginnen vanaf 20.000 euro. Die investering is niet voor iedere producent weggelegd. De markt voor zo’n innovatief product is meestal ook beperkt. Anders was er wel een geharmoniseerde norm voor ontwikkeld. Dit is ook de paradox van deze ‘CE op innovatieve producten’. Mijn persoonlijke advies is: beperk uw CE op basis van geharmoniseerde normen, tenzij u echt de investering voor een tab-traject kunt verantwoorden vanweg de massa en de toegevoegde waarde voor de bouw.

Ing. A.J. Piers, CE Teamleider TUV Nederland QA, Best

Meer informatie over CE-markering op innovatieve producten is te vinden op de website van EOTA: http://eota.eu

Reageer op dit artikel