artikel

Aan de juiste knoppen draaien

bouwbreed

Aan de juiste knoppen draaien

Ik herinner mij heel goed het afbranden van de faculteit Bouwkunde in Delft. We zagen deze vanaf onze werkplek in vlammen opgaan en voelden de hitte die van de brand afstraalde.

Brandveiligheid staat momenteel om meerdere redenen hoog op de agenda. Zo zorgen verschuivingen in het zorglandschap ervoor dat steeds meer gebouwen een zorgfunctie krijgen. Dit stelt andere eisen aan deze gebouwen op het vlak van brandveiligheid. Tegelijkertijd is er sprake van verouderde regelgeving. Dit was ook een belangrijke conclusie op het recente congres van Brandveilig Bouwen Nederland.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere kijk op brandveiligheid. Op dit moment bestaan er eisen op het vlak van bouwkunde (brandveiligheid), installatie (zoals sprinklers) en organisatie (waaronder bedrijfshulpverlening). Deze bekijkt men echter los van elkaar. De winst valt te behalen als we deze in samenhang bekijken. Beschouw je bijvoorbeeld de brandveiligheid van een bestaand verpleeghuis, dan is de bouwkundige speelruimte minimaal. Wél kunnen we aan de ‘knoppeninstallatie’ en organisatie draaien.

Goed inzicht in de mogelijkheden van de verschillende knoppen en de samenhang ertussen zorgt dat je tot optimale veiligheid komt. Zodat je de verhouding tussen risico, kwaliteit en kosten kent. Want gebouweneigenaren willen naast de risico’s op het vlak van brandveiligheid ook de bedrijfseconomische consequenties kennen. Laten we daarom deze knoppen scherp in het oog houden en er in samenhang aan draaien.

Jeroen Mennink, manager Innovatie Centrum Bouw TNO

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

Reageer op dit artikel