artikel

Woedend

bouwbreed

Woedend

“Nederland heeft het Noorden afgeschreven”. Zo’n kop in de Volkskrant maakt me woedend. Voor dit soort populistische onzin had ik ook in de Heimat kunnen blijven. Wij noemen dat niveau BILD-Zeitung. “Het domme Noorden waar niets meer gebeurt” versus “een paar intelligente steden waar we het van moeten hebben”. De Zwarte Pieten-discussie van de ruimtelijke ordening.

Ik had nooit verwacht dat uitgerekend in Nederland koloniaal erfgoed met man en macht zou worden verdedigd. Op dezelfde manier verrast me het chauvinisme waarmee over de krimpende regio’s van ons land wordt gesproken. Beide getuigen van een behoorlijk beperkte kijk op de wereld. Scientific American publiceerde laatst het artikel ‘How diversity makes us smarter’. Kort gezegd is de stelling dat je meer leert als je toegang hebt tot een diversiteit aan oplossingen. En die krijg je als vergelijkbare problemen onder verschillende omstandigheden moeten worden aangepakt.

Bevolkingskrimp bijvoorbeeld is op het platteland direct voelbaar, omdat er ook absoluut minder mensen wonen. Een stad als Amsterdam krimpt echter relatief. Ondanks het feit dat er meer mensen wonen is de afgelopen 150 jaar de bevolkingsdichtheid met pakweg een factor 6 afgenomen. Op het gebied van sociale processen en vitaliteit van stadswijken sta je voor dezelfde uitdagingen als in het Noorden.

En daar vind je alle innovaties voor urgente stedelijke vraagstukken: duurzame transformaties van leegstaande kantoren, bijzondere contractvormen voor sociale huur en mantelzorg, energie- en waterneutrale zorg, wonen voor kwetsbare groepen, het deelnemen en deel hebben van bewoners in wijken zonder perspectief. Alles waar in de Randstad alleen over gesproken wordt, is in het Noorden al lang uitgevoerd en beproefd. Ik zou zeggen: laat het gas in de grond en delf deze grondstof waar Nederland echt rijk aan is.

Reimar von Meding, directielid-architect partner van KAW te Groningen, Rotterdam, Eindhoven en Barcelona en founding partner van Reimarkt. 

Reageren? Dat kan via redactie@cobouw.nl of op Twitter naar @ReimarvonMeding of @CobouwNL 

Reageer op dit artikel