artikel

Veelzijdig, schoon en ultralicht

bouwbreed Premium

Veelzijdig, schoon en ultralicht

Beton is met jaarlijks 20 miljard ton wereldwijd veruit het meest geproduceerde bouwmateriaal. Dat biedt perspectief voor innovatie. Aan de TU/e wordt binnen de leerstoel Building Materials onder leiding van dr. Qingliang Yu gewerkt aan een betonsamenstelling die ultralicht van gewicht is, met excellente thermische eigenschappen, maar toch een constructieve functie heeft.

Een gevel is traditioneel gelaagd opgebouwd, waarin elke laag zijn eigen functie heeft, bijvoorbeeld dragend, isolerend of vochtwerend. Deze innovatieve betonsoort maakt het mogelijk een monolithische betongevel te produceren met slechts één multifunctionele laag en een zeer laag gewicht. De grote vormvrijheid en (nieuwe) productiemethoden van betonelementen bieden architecten de mogelijkheid hun vormentaal uit te breiden. Dit kan kostentechnisch zeer veelbelovend zijn door het uitsparen van vele werkgangen en materiaalstromen.

Het ultralichte beton heeft in droge toestand slechts een gewicht van 700 kg/m3 en een thermische geleidbaarheid van 0,12 W/(mK). Met een dikte van 35 centimeter bereik je daarmee al een Rc van 3 m2K/W. Voorts bereikt het beton na 28 dagen een druksterkte van 10-12 N/mm2 en heeft het een zeer lage waterdoorlaatbaarheid. Het lage gewicht wordt veroorzaakt doordat in het mengsel geëxpandeerde glasbolletjes (van gerecycled glas) zijn opgenomen waarin lucht is opgesloten, en die het zand en grind volledig vervangen. Het beton is daarnaast volledig recyclebaar. Milieutechnisch scoort het ultralicht beton daarnaast goed doordat het tevens kan worden gebruikt als substraat voor fotokatalyse om lucht te zuiveren, door het aanbrengen van een coating of door inbedding van een katalysator in de betonmatrix. Hiermee is het mogelijk tot 80 procent van de vervuiling uit de lucht te halen. Met dergelijke innovaties kan het niet anders dan dat beton veruit het meest gebruikte bouwmateriaal blijft. Liefst met een zo groot mogelijk aandeel van dergelijke multifunctionele, schone en ultralichte varianten.

Dr. Ir. Roel Gijsbers – r.gijsbers@tue.nl

Onderzoeker en docent Bouwtechniek en Productontwikkeling TU Eindhoven

Reageer op dit artikel