artikel

Transparantere vastgoedmarkt

bouwbreed

De commerciële vastgoedmarkten behoren vermoedelijk tot de meest intransparante markten die er zijn. Dit komt voor een belangrijk deel door het geringe aantal transacties, zeker in economisch moeilijke tijden.

De vastgoedmarkt is nu eenmaal een ‘dunne markt’. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om de prestaties van de markt te kunnen beoordelen; er zijn immers weinig referentietransacties. Hier komt nog eens bij dat veel marktinformatie in handen is van een beperkt aantal grote makelaarskantoren. Ondanks aansporingen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten vindt uitwisseling van informatie niet of slechts zeer beperkt plaats. Het is ook maar de vraag of we daar op korte termijn heel veel verbetering in mogen verwachten. Toch willen we meer en betrouwbaarder informatie over het functioneren van de markt. Hier is nadrukkelijk een rol weggelegd voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijke databronnen. Eén van de opgaven is om, net als bij de woningmarkt, te komen tot een prijsindex voor de commerciële vastgoedmarkten op basis van transactiegegevens. Het Kadaster biedt daarvoor een belangrijke bron. Het is nog geen gemakkelijke opgave om tot een betrouwbare transactieprijzenindex te komen, maar het is het proberen waard. Het kan allereerst namelijk een referentie bieden voor individuele taxaties en voor de beoordeling van vastgoedportefeuilles. En het biedt ook macro-economische inzichten die bijvoorbeeld van belang zijn voor de ramingen van het CPB en DNB. Het bovenstaande is slechts een voorbeeld van de maatschappelijke betekenis die vastgoedonderzoek zou kunnen hebben. Dit vergt evenwel meer investeringen in en coördinatie van het relatief versnipperde onderzoekslandschap.

Edwin Buitelaar, Werkzaam bij het PBL en de Amsterdam School of Real Estate

Reageer op dit artikel