artikel

Toekomstdebat

bouwbreed Premium

Kan de bouw op de huidige voet doorgaan of zijn structurele veranderingen nodig om in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke bedrijfstak te blijven c.q. te worden? Die vraag werd deze week door twee prominenten opgeworpen, overigens geheel onafhankelijk van elkaar.

De één, Janssen de Jong-topman Hans Smits, maakt zich druk over de bedroevend lage marges die veel bouwbedrijven boeken. Hij ziet bouwondernemingen eraan kapot gaan. Veranderingen zijn volgens hem nodig om het tij te doen keren. Opdrachtgevers moeten beter gaan betalen, bouwbedrijven moeten meer kwaliteit gaan leveren en veel klantgerichter worden.

De ander, burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven, bespeurt maar bitter weinig ondernemerschap, lef en innovatiedrang bij bouwers. Ze dreigen het daardoor af te leggen tegen onder meer de technologiesector. In de ogen van Van Gijzel zou de bouw er goed aan doen meer over de eigen grenzen heen te kijken. Van een in zichzelf gekeerde branche zou ze moeten transformeren naar een open sector die actief de samenwerking zoekt met andere industrieën.

Hoe pijnlijk misschien ook, Smits en Van Gijzel hebben een punt. Veel bouwbedrijven lijken te denken dat het na de crisis wel weer beter zal gaan. Dat de mooie winsten van jaren geleden wel weer zullen terugkeren. Voor een groot aantal ondernemingen zou dat echter wel eens een grote misvatting kunnen zijn.

Het voorstel van Smits om een openbaar debat over de toekomst van de bouw te voeren, is dan ook zo gek nog niet. Het zou echter goed zijn om dat zo breed mogelijk in te steken en ook de ‘buitenwereld’ erbij te betrekken. Anders ligt eenzelfde uitkomst als bij de Actieagenda Bouw op de loer: prima initiatieven, maar geen echte veranderingen in de structuren van de bouwsector.

Joost Zwaga, Cobouw-redacteur economie 

Reageer op dit artikel