artikel

Robots

bouwbreed Premium

Robots

Wist u dat tomaten beter groeien zonder bladeren? Ik niet, totdat ik een presentatie zag over de bladplukrobot. Deze innovatie automatiseert saaie en lastige handarbeid; bespaart hoge arbeidskosten en zorgt daarmee voor een hogere productie.

Eind vorige maand sprak minister Asscher (SzW) op een congres over dreigend banenverlies als gevolg van robotisering. Asschers’ angst is volgens mij onterecht. Het is inderdaad zo dat banen als ‘tomatenbladknipper’ verloren gaan aan robots, die dit eentonige handwerk prima kunnen uitvoeren. Dat geeft ruimte voor nieuwe werkwijzen, en nieuwe manieren van ondernemen. En dat zal zeker ook zo zijn in de bouw.

Wil je als bedrijf nieuwe marktkansen creëren? Gun mensen dan de tijd om ideeën te ontwikkelen en geef ze daar speelruimte voor. Laat ze in andere sectoren kijken. Juist deze ‘crossovers’ – waarbij de eigen domeinkennis en technologie uit andere sectoren elkaar versterken – bieden kansen voor nieuwe producten en diensten.

Futuroloog Henny van der Pluijm schreef het boek ‘Rechten en plichten voor robots’. Hij spreekt van een nieuwe technologische revolutie en is daar niet bang voor. En er is volgens hem nog geen enkele technologische revolutie geweest die banen heeft gekost. Ik wil stellen dat het ruimte oplevert. Ruimte voor medewerkers om ‘buiten’ inspiratie op te doen; om met gedachten te spelen; om inspiratie om te zetten in innovatie.

Want waar gepassioneerde vakmensen elkaar tegenkomen, ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, inzichten en mogelijkheden waar je vooraf niet op kon sturen. En die beter zijn dan je had kunnen voorspellen. Wie weet welke kansen u voor uw bedrijf plukt.

Jeroen Mennink , manager Innovatie Centrum Bouw TNO

Reageer op dit artikel