artikel

Prijs voor roestvertrager voor wapening in zelfherstellend beton

bouwbreed

Sam Vantyghem van de Universiteit Gent is winnaar geworden van de ENCI-studieprijs in de categorie Universiteiten. Hij verdiepte zich in zelfherstellend beton en toonde aan dat het begin van het roesten van de wapening vertraagd kan worden door polyurethaan als helend agens, met de hand aangebracht of afkomstig uit glazen buisjes in het beton. ‘‘Het onderzoek laat vragen achter, maar inspireert tot antwoorden in de komende jaren’’, aldus de jury.

Het ENCI Studiefonds heeft als doel het stimuleren van het betononderwijs in Nederland. Jaarlijks reikt het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van ENCI en de Betonvereniging, prijzen uit aan studenten en afgestudeerden van universiteiten, hogescholen en masteropleidingen.

Theo Salet, voorzitter van de jury van de ENCI-Studieprijs 2014, maakte op de Betondag in de Doelen in Rotterdam de prijswinnaars bekend. Uit dertien inzendingen uit Nederland en België heeft de jury drie prijzen en vijf eervolle vermeldingen uitverkoren.

Zo kreeg in de categorie Universiteiten, waar Sam Vantyghem de eerste prijs pakte, Mark Wijffels de tweede prijs in de categorie Universiteiten. Hij deed onderzoek aan de TU Eindhoven. De werking van staalvezels in beton is afhankelijk van hun oriëntatie. Wijffels bouwde een magnetische spoel, waarmee hij de richting bepaalde van staalvezels in zelfverdichtende mortel. Helaas bleek uit onderzoek met röntgenstraling dat de magnetisch gerichte vezels in het beton de neiging hebben tot het vormen van clusters. Maar met nader onderzoek moet de methode in de praktijk kunnen werken.

De eerste eervolle vermelding in de categorie Universiteiten is voor Kenny D’Halluin van de Universiteit Gent. Ook hij onderzocht de zelfheling van beton. Om te beginnen kan het ontstaan van te brede scheuren voorkomen worden door toevoeging van microvezels. Ten tweede kunnen de scheuren door de reactie van nog ongehydrateerd cement. Het nodige water kan komen van superabsorberende polymeren, eventueel aangevuld met bacteriële sporen. D’Halluin verkreeg positieve resultaten, maar verdere experimenten zijn nodig .

De tweede eervolle vermelding in de categorie Universiteiten ging naar Steven Schoenmakers van de TU Eindhoven. Hij bestudeerde de invloed van scheurtjes in beton op de werking van uitwendig opgelijmde wapening. ‘Het wetenschappelijk niveau is hoog en de onderzoeker toont een diepgaand inzicht in de complexe materiaalmodellen’, oordeelt de jury.

Een praktisch toepasbare studie komt van Tom Godthelp van de Hogeschool van Amsterdam. Hij kreeg de eerste prijs in de categorie Hogescholen. Godthelp stelt voor om het ondernet van de wapening in de betonnen vloer, die bij funderingsherstel de houten vloer vervangt, te vervangen door staalvezels. Hij kwam eerst tot de conclusie dat kunststofvezels slechts geschikt zijn als krimpwapening. Staalvezels daarentegen bieden uitkomst. Hij werkte de methode uit voor een verzakkend pand aan de Leidsegracht in Amsterdam.

Maikel van Dooren van de Hogeschool Utrecht ging ook aan de slag met staalvezels, maar dan in keldervloeren. Hij ontving een eervolle vermelding in de categorie Hogescholen. Ook hij verving een deel van de traditionele wapening door staalvezels. De toepassing van 30 kilogram vezels per kubieke meter leidt tot een besparing tussen 22 en 34 procent, afhankelijk van het moment in de constructie.

Betongranulaat

Niels Loozemand en Teun Hoogeveen van de Hogeschool Windesheim in Zwolle kwamen in aanmerking voor een eervolle vermelding. Zij onderzochten de toepassing van betongranulaat als toeslagmateriaal in beton. Hun proeven zijn gebruikt bij de uitvoering van een betonnen fietspad. De jury waardeert hun samenwerking met het bedrijfsleven.

De laatste eervolle vermelding ging naar Youness Lyousoufi van het Onderwijscentrum Noordwestcluster in Utrecht, in de categorie professional masteropleidingen. Hij volgde de opleiding van de Betonvereniging. Lyousoufi ontwierp een optimale constructie voor het nieuwe Onderwijscentrum op de campus van de Universiteit Utrecht.

Jury ENCI-Studieprijs 2014

Theo Salet(voorzitter), hoogleraar Material Related Structural Design, Concrete Structures, TU Eindhoven, faculteit BouwkundeLuc Taerwe, hoogleraar betonconstructies, Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor BetononderzoekCor van der Veen, universitair hoofddocent, TU Delft, faculteit CiTGGerrit Verkerk, docent, Hogeschool Rotterdam, Civiele Techniek en BouwkundePeter Bosman, docent, Hogeschool Windesheim, Civiele Techniek en BouwkundeTom Groeneweg, constructeur en projectleider, Movares Nederland, UtrechtHenk Wapperom(secretaris), projectcoördinator Betonvereniging, Gouda

Reageer op dit artikel