artikel

Opschieten

bouwbreed Premium

Opschieten

Het is werkelijk bizar dat de aanpassing van kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten aan de Europese bouwproductenverordening zo lang op zich laat wachten. De verordening dateert al van 4 april 2011 en is definitief in werking getreden per 1 juli 2013. Al die tijd heeft KOMO volgehouden dat haar systematiek veel beter was dan de Europese.

Dat getuigt op z’n zachtst gezegd van domheid. De bouwproductenverordening raakt het hart van de Europese Unie, het vrije handelsverkeer. De KOMO-systematiek, hoe goed die technisch ook moge zijn, heeft in het verleden al menig buitenlandse producent van bouwmaterialen tot wanhoop gebracht omdat het er verdacht veel op leek dat de Nederlandse markt werd afgeschermd. Dat dwong hen om naast hun eigen kwaliteitsverklaringen ook nog eens KOMO-keuren te verwerven.

Alle signalen, onder meer mededelingen van de Europese Commissie en uitspraken van het Europese Hof van Justitie, geven aan dat de vrije markt heel hoog in het vaandel staat. Dat alleen al had KOMO ertoe moeten aanzetten om de systematiek aan te passen aan de Europese regels. Nu moest er eerst, een jaar na de officiële inwerkingtreding van de verordening, een boze brief van minister Blok aan te pas komen om KOMO echt in beweging te zetten.

Het gevolg daarvan kan zijn dat fabrikanten en producten die de geruststellende woorden van KOMO in het verleden hebben geloofd, nu in de problemen kunnen komen.

Dat geldt temeer omdat er signalen opklinken vanuit KOMO en de certificerende instellingen om een deel van de systematiek te handhaven. Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat dit wel kan, maar dat ook dan aan de Europese regels voldaan zal moeten worden.

Kortom, het is 1 minuut voor 12. KOMO en nog meer de certificerende instellingen moeten heel hard opschieten met de aanpassingen. Dat is nu ongeveer hun enige meerwaarde.

Ferry Heijbrock, journalist 

Reageer op dit artikel