artikel

Nieuwer groenwonen

bouwbreed

Nieuwer groenwonen

Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat duurzaam bouwen slechts in beperkte kring de handen op elkaar kreeg. Ecolonia, de nieuwbouwwijk in Alphen aan den Rijn, had begin jaren negentig met veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid de landelijke primeur.

Vanaf dat moment is langzaam maar zeker het besef ontstaan dat de bouwsector een belangrijke rol heeft in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Inmiddels zijn er op dat terrein al heel wat stappen gezet. In de eerste plaats door de woonconsument. Groen wonen is immers al lang niet meer het domein van geitenwollensokkenfiguren. Het is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met comfort, gezond leven, slimmer energiegebruik en zorg voor het leefmilieu.

En wij als bouwsector zijn door middel van innovaties steeds duurzamer gaan bouwen. Zo bouwen wij bijvoorbeeld momenteel twintig ecologische vrijesectorhuurwoningen. Het sterk ecologische karakter van de woningen sluit in de nieuwe wijk waar wij deze gezonde woningen realiseren, naadloos aan op de landelijke omgeving.

Het begint met de bewuste keuze voor natuurlijke materialen. Die zijn van nature schoon, milieuvriendelijk en volledig recyclebaar volgens het cradle-to-cradle-principe. Hoog presterende muur-, dak- en raamisolatie houdt de netto warmtevraag laag. En wat de bewoner verbruikt, komt grotendeels uit de eigen omgeving. Elektriciteit van de zon, opgewekt met panelen op een groendak en warmte uit lucht, via een innovatieve, technisch bewezen installatie.

Ook de overheid speelt op de behoefte in met haar onlangs gepubliceerde Wetsvoorstel wijziging energieprestatievergoeding, wat kansen biedt voor verhuurders én huurders.

Kortom, met elkaar zijn we zo op weg naar een nieuwe tijd waarin het milieu en de menselijke gezondheid centraal staan. Daarbij is het volgens mij belangrijk om de lat nóg hoger te leggen.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel