artikel

Lezerspanel: ‘Weglekken kennis opdrachtgevers is kans’

bouwbreed Premium

Lezerspanel: ‘Weglekken  kennis opdrachtgevers is kans’

‘Het weglekken van kennis bij opdrachtgevers is een kans voor de sector’. Deze stelling legden we twee weken geleden voor aan ons lezerspanel en 60% was het daarmee eens. Het vreemde is dat je uit hun toelichting kunt concluderen dat ze het juist niet eens zijn met die stelling. Of plaatsen zij een kanttekening?

60% eens

Frits van Enk, Veccins 3D

“Deze kansen vormen een verkeerde basis. Gaat om je eigen toegevoegde waarde. Kennis hoor je te delen. Alleen door samenwerken kom je tot een hoger resultaat en dat biedt juist kansen!”

Sander Brandon, directeur Aqa Hydrasep

“Tekort aan kennis bij opdrachtgevers beperkt het vermogen om kwaliteit te beoordelen en frustreert daarmee de marktwerking.”

Leo Oorschot, Atelier Pro Architecten

“Kennis is een groot goed, maar kan ook vernieuwing verhinderen. Kennis over bijvoorbeeld een bepaalde aanpak kan conserverend werken. Te lang blijft men in hetzelfde stramien doormodderen zonder te begrijpen dat de wereld is veranderd na 2008. Opdrachtgevers, corporaties, aannemers, architecten, gemeenten – wie heeft er geen last van.”

Jos van der Sijde, verkoop Van der Sijde Hout

“Het kan ook een bedreiging zijn. Zeker als je volgens de regels wilt werken. Doordat er geen kennis is bij de opdrachtgever worden goedkopere alternatieven die niet aan de voorwaarden voldoen geaccepteerd. Hierdoor missen bedrijven die wel aan de voorwaarden voldoen de opdracht en worden er appels met peren vergeleken.”

H. de Boet, directeur Aardee

Een enorme kans! Maar vermijd ‘aannemersgedrag’ en wordt een dienstverlener, wees geïnteresseerd in uw klanten, zet dienstverlenende medewerkers met een brede ervaring/opleiding en durf een transparante overeenkomst.”

Pieter Boelhouwer, adviseur

“Bij samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is kennis van zaken voor beide partijen onontbeerlijk. Elkaars taal spreken waardoor begrip ontstaat. Anders ontstaat eerder wantrouwen dan vertrouwen.”

G. Voorthuizen, zzp’er in de bouw

Als je met het lekken van informatie aan werk moet komen, stop dan maar met je bedrijf. Speel open kaart, dan kom je het verst.”

Jeff Mertens, adviseur Grontmij

“Het is eerder een risico omdat opdrachtgevers niet meer in staat zijn om projecten op technische inhoud en kwaliteit te beoordelen.”

40% oneens

Bruno Bartelds, directeur Brug VB

“De kennisbehoefte wordt niet anders. De kennis dragers komen vrij, dus er ontstaat nieuwe handel in het makelen en verkopen van de kennis.”

Henk Schoenmaker, acquisiteur KWS

“Door de vergrijzing van komende jaren en bezuinigingen bij de opdrachtgevers liggen er zeker kansen voor de bouwsector.”

Frank Beurkens, commercieel manager Roumaat

“Het weglekken van kennis is één, opdrachtgevers willen ook steeds verder ontzorgd worden, iets wat zeker een kans en uitdaging voor onze sector is. Het zoveel mogelijk in één hand houden komt de efficiëntie ten goede. Wel is het van belang dat alle betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen en deze niet uit de weg gaan. Zo zal er bij architecten en constructeurs voldoende kennis aanwezig moeten zijn en blijven.”

Leon Segers, gepensioneerd

“Turnkey-projecten kunnen best profijtelijk blijken als toe te passen ontwerp en uitvoering naadloos op elkaar afgestemd mogen worden en beschikbaar zijn.”

Walter Kosho, architect WK Atelier

“Is geen goede zaak, dan ontstaat weer een nieuwe adviseur. Het maakt de situatie nog ingewikkelder.”

Willem Bosland, projectmanager InfraWest

“De opdrachtgevers leggen de verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemers en deze proberen voor nul komma nul iemand in te huren. Er zijn altijd personen die ver onder de kostprijs werken.”   

Deze week leggen we de volgende stelling voor aan het Lezerspanel:  Regelgeving zit herbestemming in de weg. Wil je meedoen? Meld je hier aan.

Reageer op dit artikel