artikel

Lezerspanel: Regelgeving zit herbestemming in de weg

bouwbreed Premium

Lezerspanel: Regelgeving zit herbestemming in de weg

‘Regelgeving zit herbestemming in de weg’, luidde onze stelling van vorige week. Daar was 75% het mee eens. Vier van de vijf panelleden die het op deze pagina oneens zijn met de stelling, zitten zelf aan de regelkant. .

75%

EENS

Bram Strookman

Directeur Apollo Medical

“We worden sufgeregeld in dit land.”

Jos Schouten

Veiligheidsdeskundige Aboma


“Omdat Nederland uitgebreide bestemmingsplannen kent en uitgebreide regelgeving, is het van bestemming veranderen van een gebouw of locatie, vaak omslachtig. Snelle initiatieven worden hierdoor vertraagd; wanneer krijgen we nu écht minder regels?”

Peter Fransen

Eigenaar Infra Domus


“Wanneer stopt de waterval van steeds wijzigende regelgeving eindelijk? Regelgeving dient middel en geen doel te zijn. Er zijn in Nederland te veel krachten die dit in stand houden en dit zal zo blijven. Alle goedbedoelde initiatieven om leegstand een halt toe te roepen worden aldus beperkt, resp. om zeep geholpen. Dit kabinet zou toch de regeldruk verminderen?”

Connie Miltenburg

Eigenaar Miltenburg Interieur Design


“Leegstand van gebouwen is een doorn in het oog, als je ziet hoeveel studenten een (goedkope) ruimte zoeken.”

Mike Stins

Directeur


“De overheid zou meer quick response management moeten doen zodat ze sneller kunnen reageren en flexibel worden. Nu wordt er veel te veel tijd genomen waardoor kansen worden gemist.”

E. Cornelis

Directeur Atelier Pro


“We leven in een land waar alles verboden is tenzij het is toegestaan. Mag dat ook andersom?”

Herman den Boeft

Directeur Ardee


“Nuancerend; eerst komt: is de herbestemming gewenst en is het haalbaar, dan de regelgeving met de juiste argumenten te lijf.”

Robert-Jan van den Berg

Directie CROW


“Regelgeving is bittere noodzaak om ons Hong-Kong aan de Noordzee bestuur- en leefbaar te houden. Regelgeving is een goede richtlijn waarlangs herbestemmen optimaal is uit te voeren.”

Ruud Kolijn

Aannemer R&D Vastgoed


“Te veel partijen willen een vinger in de pap hebben.”

Gerrit-Jan van Voorthuizen

Zzp´er in de bouw


“De regelgeving in Nederland is überhaupt erg zwaar om herbestemmingen uit te voeren, neem alleen maar de brandveiligheidseisen en asbesteisen, die zijn erg zwaar. Niet elk gebouw is daardoor geschikt voor herbestemming.”

Wout Werenstein

Adviseur YWL Beheer


“Langdurige processen van bestemmingsplannen maken en wijzigen maken de herbestemming een moeizaam proces met veel risico’s.”

Leon Segers

Technisch adviseur Lievense


“Het woud aan regels is nogal groot. Dat vermeerdert de tijd die alle betrokkenen nodig hebben om bouwprocessen op de goede manier op de rails te krijgen.”

Albertus van Haastere

Eigenaar B. van Haastere


“Te veel regels, is niet mogelijk om beleid uit te zetten. Iedereen vindt wel een regel waarom het niet kan of om het te bemoeilijken.”

A. Meerman

Uitvoerder Visser & Smit Hanab


“Teveel regels en teveel mensen die overal hun stem over hebben, is slecht voor een herbestemming.”

25%

ONEENSFrans van Pelt

Eigenaar Telematica Randstad

“Regelgeving is belangrijk. Echter als de politiek elke keer bij een incident de regels bijschaaft, zie je door de bomen het bos niet meer. Regels lopen vaak op de huidige stand van de techniek achter, dat wil zeggen dat de controlerende instantie de know how moet bezitten om hiermee soepel om te gaan, maar het moet wel juridisch gedekt zijn. Dit geldt dus ook voor standaarden en voorschriften.”

Sjak Kwak

Medewerker ruimtelijke ordening gemeente Vlagtwedde

“Waar een wil is, is een weg.”

Nico Bootsma

Projectmanager Rijkswaterstaat


“Gebrek aan fantasie zit herbestemming in de weg. Er is geen of onvoldoende plan.”

Hans Vos

Medewerker algemene zaken Rijkswaterstaat


“Als je weet wat de regels zijn, kan je er ook creatief vanuit redeneren wat wel de mogelijkheden zijn. Daar zijn ook voorbeelden van. Doe niet zo negatief over de regels.”

Ronald Kolloffel

Hoofd vastgoed gemeente Vlaardingen


“Moet wel voldoen aan de welstandscriteria.”


Deze week leggen we de volgende stelling voor aan het Lezerspanel: Alleen bouwers zelf kunnen de neerwaartse spiraal in de sector doorbreken.  Wil je meedoen? Meld je hier aan. 

Reageer op dit artikel