artikel

Ik heb een nieuwe baan

bouwbreed

Per 1 januari heb ik een nieuwe baan. Ik ga er op letten dat corporaties geen commerciële activiteiten meer gaan ondernemen. Geen grondaankopen meer, tenzij sprake is van een goedgekeurd bestemmingsplan waarin de functie wonen is vastgelegd. Geen aankopen meer van herstructureringspanden als al op voorhand duidelijk is dat daar geen sociale huurders komen. En natuurlijk geen ontwikkeling meer van duurdere huurwoningen of goedkope koopwoningen, omdat de markt dat ook kan.

Zo geef ik gevolg aan de ideologische doelstelling van dit kabinet dat marktpartijen geen last moeten hebben van oneerlijke concurrentie van woningcorporaties. En zo worden ook nieuwe bedrijfsongevallen bij woningcorporaties voorkomen. Het mooie van de nieuwe baan is dat ik primair ombudsman voor de markt word. Als marktpartijen klagen over oneerlijke concurrentie, zoek ik dat uit en kan de minister de deal terugdraaien. Het gaat er om ‘corporaties in het hok te houden’. Extra leuk is dat ik ook moet letten op gemeenten. Als in een gemeentelijke woonvisie staat dat er in een woningbouwplan een taak is voor corporaties, mogen die wel grond kopen. Dat geeft dus ruimte voor ‘bestuurlijke ongehoorzaamheid’. Datzelfde geldt voor het realiseren van duurdere woningen. Gemeenten moeten dat eerst aan marktpartijen vragen en hen gunstige condities aanbieden. Pas als die weigeren, is er via een ingewikkelde procedure, waarmee ook het Rijk zich kan bemoeien, ruimte voor corporaties. Overeind blijft dat elk ‘commercieel’ project een positieve exploitatie moet hebben; alleen al omdat het niet meer geborgd wordt door het WSW. Ook hier is ruimte voor ‘creativiteit’.

De vraag is nog even waar ik kom te zitten. Bij de Woonautoriteit of bij de Inspectie. Ik hoop beide. Dat zorgt voor de effectiefste aanpak van marktverstoring.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel