artikel

Een groene kilometer

bouwbreed Premium

Afgelopen herfstvakantie bezocht ik een van mijn dochters in New York. Op de eerste dag liepen we over The High Line: een oud spoorwegtracé dat is omgebouwd tot een groene promenade van 2,3 kilometer. Schitterend om te zien hoe van een verlaten spoorviaduct een park is gemaakt met prachtige uitzichtpunten en veel groen.

We waren niet de enige wandelaars. Jaarlijks lopen vijf miljoen bezoekers over The High Line. De eerste ideeën voor het park dateren uit 1999. Een aantal bewoners uit de omgeving nam toen het initiatief om een stichting op te richten. Uiteindelijk lukte het, met steun van de gemeente New York en geldschieters, om 150 miljoen dollar bij elkaar te brengen. Ik vroeg me af of een soortgelijk project in Nederland kans van slagen zou hebben.

Eerst dacht ik van niet. Afgelopen decennia lag het initiatief voor vergelijkbare investeringen vaak bij woningcorporaties. En hoewel investeringen in groen een positief effect hebben op de leefbaarheid in wijken, lijkt hier nog weinig draagvlak voor. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is op dit punt strikt en beveelt aan om duidelijke kaders te stellen. Uitgaven moeten kleinschalig zijn en direct gebonden aan het woningbezit. Toch zijn er mooie voorbeelden, zoals het stadsinitiatief tot de Luchtsingel in Rotterdam. Een houten loopbrug die het centrum, stedelijk groen en Rotterdam-Noord verbindt. Deze vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling geeft een impuls aan dit stedelijk gebied. Een groene kilometer kan ook in Nederland! Peter Paul van ‘t Veen, director Buildings & Infrastructures, TNO

Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

Reageer op dit artikel