artikel

Betalingsmoraal

bouwbreed Premium

Betalingsmoraal

Ronduit schokkend zijn de resultaten van de Trendmeter van het Verbond van Credit Management Bedrijven: het betalingsgedrag van overheden aan bedrijven, en van bedrijven onderling laat zeer te wensen over.

Jaren geleden al wisten Europese en nationale beleidsmakers dat slecht betalen vooral desastreus kan uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt algemeen gezien als de banenmotor, veel meer dan het grootbedrijf dat steeds meer werkt met flexibele arbeidskrachten.

Door het slechte betalingsgedrag van overheden, maar ook van hoofdaannemers richting hun onderaannemers verslechtert de liquiditeitspositie van mkb-bedrijven zienderogen. Dat heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden van die bedrijven om aan bankkredieten te komen. Maar liefst 45 procent van de kredietaanvragen van minder dan 250.000 euro wordt door banken afgewezen.

Ook SER-kroonlid en hoogleraar economie Barbara Baarsma, die als voorzitter van een SER-commissie een rapport over de financiering van het mkb het licht heeft doen zien, ziet de problemen. Niet voor niets pleit zij ervoor het palet aan financieringsmogelijkheden voor het mkb te verbreden. Het ministerie van Economische Zaken doet daar ook wel pogingen toe, maar het helpt nog niet echt.

Als de politiek inderdaad het mkb ziet als de banenmotor en als innovatie-aanjagers, dan zal de eerste snelle actie moeten zijn om overheden te dwingen op tijd te betalen. Daarnaast mag de betalingstermijn voor bedrijven wel wat dwingender worden vastgesteld dan nu het geval is. Als dat in verband met contractvrijheid te lastig is, moet het oude idee van rechtstreekse betaling door de overheid aan onderaannemers worden ingevoerd.

Het is immers te gek voor woorden dat wanbetalers de liquiditeitspositie van mkb-bedrijven aantasten en daarmee hun continuïteit in gevaar brengen.

Reageer op dit artikel