artikel

Vaardigheden voor samenwerken

bouwbreed

NLingenieurs organiseerde eind september de succesvolle workshop Verificatie en Validatie (V&V). In een gecombineerde presentatie van opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus kwam hier heel mooi naar voren hoe de branche zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld.

Belangrijke constateringen zijn: verificatie en validatie worden apart gedaan, de opdrachtgever neemt zijn rol in het validatieproces, daarnaast kost het V&V-proces veel tijd en menskracht en levert het pas wat op als het goed georganiseerd is. Projecten gaan nog steeds niet vanzelf en er blijft over en weer onbegrip. Er moet heel veel gepraat worden om beelden en verwachtingen bij elkaar te brengen. Is dit nieuw? Nee, eigenlijk niet. De veranderingen in de bouw hebben nog niet tot beter samenwerken geleid.

Elk project dat tijdens de workshop besproken werd, benadrukte het belang van samenwerken. Ondanks alle aandacht voor samenwerken wil het regelmatig nog niet lukken. Het bijzondere is dat wanneer een project stroef loopt, de oplossing wordt gezocht in veranderingen van systemen, organisatiestructuren etc. De factor ‘mens’ wordt overgeslagen, behalve het wisselen van functionarissen. In de branche ontbreekt het aan voldoende vaardigheden om samen te werken. Om in de bouw goed te kunnen samenwerken, zal de branche moeten gaan investeren in de vaardigheden van zijn werknemers.

Zelf werk ik aan een groot waterbouwkundig project in de planfase. Onder leiding van een teamcoach is gewerkt aan teambuilding met de opdrachtgever. Aan het eind van een tweedaagse projectstartup constateerde de coach dat drie (!) van de ruim vijftien werknemers de vaardigheden bezaten van goed kunnen luisteren, doorvragen, belangen van de ander zien en bij elkaar brengen, inlevingsvermogen en gespreksvaardigheden om de echte issues op tafel te krijgen en gesprekken niet te laten escaleren. De uitdaging voor de bouwbranche ligt dus niet in andere werkwijze, structuren etc., maar in het ontwikkelen van vaardigheden van de werknemers. Hiermee wordt het werken ook nog eens leuker.

Eric Holtrop, expertnetwerk SE van NLingenieurs

Reageer op dit artikel