artikel

Tweede warmterevolutie

bouwbreed Premium

Tweede warmterevolutie

Op het topsectorenbeleid is veel kritiek gegeven. Het zou te veel alleen maar de gevestigde belangen dienen en daarmee transities eerder in de weg staan dan steunen, laat staan sturen. Nu heb ik onvoldoende kennis van de ontwikkelingen binnen alle topsectoren om hier veel zinnigs over te kunnen zeggen. Echter, de topsector energie, en dan met name het onderdeel gebouwde omgeving, getrokken door de TKI-EnerGO, volg ik op de voet.

Kijkend naar de diversiteit aan marktpartijen en onderzoeksorganisaties, zowel inhoudelijk maar ook qua omvang en rol, kun je niet stellen dat het alleen een feestje is van de gevestigde orde. Belangrijker is: ik zie ook steeds meer onderzoeksprojecten die vernieuwend zijn qua inhoud én aansluiten bij de behoefte vanuit de consument.

Onderzoek en ontwikkeling die technologie- én vraaggedreven is, is nu noodzakelijk voor de transitie die ons onafhankelijk moet maken van de fossiele heerschappij achter de energievoorziening. Louter vraaggedreven onderzoek had nooit een T-Ford of iPad opgeleverd, net zomin als louter technologiegedreven onderzoek had geleid tot een succesvolle omschakeling naar centrale verwarming op aardgas in de jaren zestig en de daaropvolgende ontwikkeling van VR-, HR- tot aan HRe-ketel: de eerste warmterevolutie.

En nu heeft de TKI-EnerGO de markt uitgedaagd een tweede warmterevolutie te helpen voltrekken. Deze revolutie moet de winst van de eerste, comfortabele warme woningen, combineren met het opheffen van het verlies afkomstig van die revolutie: afhankelijkheid van dure, vervuilende fossiele brandstoffen, waarvan een stabiele toevoer steeds onzekerder wordt.

Met de wetenschap dat in de zomer meer dan voldoende warmte geoogst kan worden, ligt de uitdaging dus in slimme conversie en opslag voor de wintermaanden, zowel voor het vervaardigen van warm tapwater als ruimteverwarming. Immers, zelfs zeer goed (na-)geïsoleerde gebouwen kunnen niet allemaal uitgerust worden met de huidige generatie warmtepomptechnologie. De interactie van bodembronnen ingezet voor naburige kantoorgebouwen hebben dat al laten zien. De opslagcapaciteit van de bodem is ontoereikend. Het is dan ook hart- maar vooral woningverwarmend om te zien dat we binnenkort een consortium van vooruitziende partijen mogen verwelkomen die bereid zijn te investeren in de realisatie van de heilige graal voor de energieneutrale gebouwde omgeving: de warmtebatterij die draait op zout gevoed door de zomerzon, lang leve de revolutie!

Ivo Opstelten, programmaregisseur Energiesprong bij Platform31, lector Nieuwe Energie in de Stad bij Hogeschool Utrecht

Reageer op dit artikel