artikel

Schijn bedriegt

bouwbreed

Van de voorkant lijkt het een heel normaal rijtjeshuis. Maar schijn bedriegt. Want ik sta voor een energieneutrale woning, ontworpen door studenten van de TU Delft. Het is één van de initiatieven die mij opviel tijdens mijn eerste maand als director Buildings & Infrastructures bij TNO.

Al snel na mijn start kreeg ik uitgelegd dat innoveren in de bouw niet vanzelfsprekend is. Dat de sector heel competitief is. Dat de bouw sterk gesegmenteerd is, waardoor grote partijen schaars zijn. Dat de nadruk ligt op de uitvoering van projecten, en dat binnen die projecten de ruimte voor vernieuwing beperkt is.

Wat schetst mijn verbazing tijdens het eerste evenement dat ik bezoek: bijna alle partijen die ik spreek zijn met innovatie bezig! Presentaties bruisen van energie en mensen spreken met passie over de nieuwe wegen die ze bewandelen. Voor een aantal partijen blijkt het allemaal nog wat nieuw, maar het besef dat innovatie noodzaak is, is bij iedereen top of mind. Door mijn gesprekspartners worden de belemmeringen herkend, maar zoals zo vaak liggen daar juist kansen. Bijvoorbeeld door het creëren van ruimte voor innovatie in aanbestedingstrajecten. Maar ook door over projecten heen samen te werken – zo gaat kennis niet verloren maar leidt tot vernieuwing op langere termijn.

Vertrouwen in nieuwe samenwerkingsvormen is essentieel om los te komen van de projectscope. Dan kan de buitenwereld de sector nog wel zien als weinig innovatief, maar schijn bedriegt!

Peter Paul van ‘t Veen, director Buildings & Infrastructures, TNO

Reageer op dit artikel