artikel

Samenwerken leidt tot meer rendement

bouwbreed

Samenwerken leidt tot meer rendement

Wanneer je als organisatie, afdeling of individu iets niet alleen kan dan kun je innovatiever of slagvaardiger worden door samen te werken met anderen. Pleidooi van Scarlett Kwekkeboom voor meer samenwerken.

“Samenwerken? Natuurlijk werken wij samen! Wij vertellen onze onderaannemers en leveranciers precies wat ze moeten doen , hoe ze het moeten doen en wanneer ze het moeten doen. Vervolgens gaan we samen het karwei maken. Wij werken al jaren zo!”

Bovenstaande is uit de praktijk gegrepen. Het woord samenwerken heeft hiermee een aparte betekenis gekregen. Namelijk: jij werkt voor mij op mijn manier en als het mij uitkomt. Het lijkt een beetje op eenzijdig samenwerken als dat al zou kunnen bij samenwerken. De conclusie die we kunnen trekken wijkt af van het gewenste resultaat. Want als organisaties op deze manier samenwerken, wordt er eigenlijk niemand beter van. De leveranciers worden niet geprikkeld om mee te denken en de aannemer denkt op deze manier rendement te maken. Je kan er eigenlijk nog veel meer uithalen.

Geen enkele organisatie redt het meer alleen in de huidige maatschappij. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen (sectorbreed) moeten leiden tot samenwerking. In vrijwel alle sectoren zoeken organisaties naar partners en worden krachten gebundeld. Organisaties gaan samen organiseren. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van uitbesteding en er ontstaan meer shared service centers. Over de samenwerking wordt goed nagedacht. Professioneel samenwerken krijgt een strategisch belang. Samen vergroot je je ‘wereld’ waarin je opereert. Samenwerkingen leiden tot kostenefficiency en de betrokken partijen kunnen zich meer richten op het benutten van kansen. Doen waar men echt goed in is! Dat geeft energie en levert hogere rendementen.

Het komt vaak voor. Partijen waar de wil is om samen te werken maar waar het misgaat in de uitvoering. Samenwerken is elkaar iets gunnen. Samenwerken is iets wat organisaties moeten leren. Vooral de angst overwinnen dat de ander misschien meer verdient aan de samenwerking dan jij. Verder kijken dan je eigen veilige omgeving, open staan voor ideeën en initiatieven van de ander. Samenwerken betekent dat je samen aan een nieuwe propositie bouwt en er uiteindelijk samen beter van wordt.

Bij het ‘inrichten’ van de samenwerking is het belangrijk om jezelf steeds vragen te stellen over de intentie en de aard van de samenwerking. Wil je slimmer werken? Of wil je juist nieuwe mogelijkheden ontdekken met de samenwerking, vernieuwen dus. Vraagt de samenwerking om veel onderlinge afstemming van de partners? Of beperkt de samenwerking zich tot een duurzame vorm van uitwisseling van producten, diensten, informatie of kennis? Wanneer de intentie en de aard van de gewenste samenwerking duidelijk is kun je hier vervolgens de vorm en inhoud op aanpassen.

Samenwerken is balanceren tussen voor- en nadelen. Wanneer je als organisatie, afdeling of individu iets niet alleen kan dan kun je innovatiever of slagvaardiger worden door samen te werken met anderen. Aan de andere kant bouw je ook afhankelijkheid op met je partner(s). Dit kan je beperken in je mate van autonoom handelen en het gevoel geven op sommige punten weer in te leveren aan slagvaardigheid. Samen zoeken naar de optimale balans maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot daadwerkelijk samenwerken.

Uiteindelijk krijgt het woord samenwerken dan de juiste betekenis. Namelijk samen heldere en duurzame afspraken maken, delen van het werk op elkaar afstemmen. Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben, maar per definitie eindig zijn.

Scarlett Kwekkeboom-Janse, bestuurslid Vernieuwing Bouw, directeur van Janse & Janse

Reageer op dit artikel