artikel

Samenwerken aan betere prognoses

bouwbreed

Samenwerken aan betere prognoses

De sector heeft inderdaad geen belang bij mensen die rollebollend over straat gaan. Dat stelt Nico Rietdijk, directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een reactie op het stuk van Taco van Hoek, directeur EIB. “We moeten juist samenwerken aan betere prognoses.”

Mijn reactie op het boek van Taco van Hoek, ‘De risicomijdende samenleving’ is bij hem duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn reactie (Cobouw 6 oktober) liet daarover geen enkele twijfel bestaan. Echter, nooit is het mijn bedoeling geweest om beledigend te zijn. Als dat toch zo is overgekomen, dan spijt mij dat. En daarvoor bied ik mijn excuses aan. Het enige wat ik in mijn column heb gedaan, is een prikkelende kanttekening plaatsen bij wat hij in zijn boek schrijft en de prognoses die het EIB de afgelopen (crisis)jaren heeft uitgebracht. Daar zit nu eenmaal licht tussen.

Taco van Hoek heeft gelijk als hij zegt dat hij in het verleden heeft gewaarschuwd voor het overheidsbeleid en de kredietrantsoenering bij banken. Maar des te vreemder is het dat hij met die kennis en wijsheid zo weinig heeft gedaan als het gaat om de prognoses van zijn instituut.

Zoals bij veel andere wetenschappelijke instituten het geval is, maakt ook het EIB gebruik van econometrische modellen, die weer gebaseerd zijn op historische cijferreeksen. Normaal gesproken gaat dat goed en bieden deze modellen een goede voorspelkwaliteit. Maar het gaat fout op momenten dat een economie in turbulentie is en er volop gedragsveranderingen gaande zijn van burgers, bedrijven en overheden. Dan heb je veel minder aan die modellen en willen zij de plank zelfs wel eens stevig misslaan. En in de afgelopen (crisis)jaren is dat het geval geweest, wat een belangrijke verklaring is waarom de EIB-prognoses er zo (ver) naast hebben gezeten.

Tweeënhalf jaar terug voorspelde het EIB 76.000 bouwvergunningen in 2013. Anderhalf jaar geleden werden dat er 53.500, en begin van dit jaar (dus toen het jaar 2013 al afgelopen was), stelde het EIB de prognose nogmaals bij naar 33.000 vergunningen. In werkelijkheid zijn het er vorig jaar uiteindelijk slechts 26.184 geworden. Dus tot het laatst aan toe heeft het EIB er naast gezeten, en niet zo’n beetje ook.

Patroon

Wie de prognoses van het EIB van de afgelopen jaren volgt, ziet een bepaald patroon. Daarbij lijkt een interessant spel gevolgd te worden. Het spel van: ‘Vandaag blijft het nog even slecht, morgen breekt de zon door, maar overmorgen wordt het pas lekker warm’. En ook nu weer (dat wil zeggen de prognose voor 2014) zien we dat patroon zich herhalen. Immers vorig jaar nog voorspelde het EIB voor 2014 66.500 bouwvergunningen, begin dit jaar was dat al gezakt naar 56.500. En zoals het er nu (helaas) naar uitziet mogen we straks in ons handen klappen met een aantal van 35.000. Weliswaar trekt de verkoop van koopwoningen aan, maar bij de corporaties drogen de initiatieven zienderogen op.

Taco van Hoek haalt fors uit door te schrijven dat de NVB-prognoses weinig voorstellen en in feite niets meer zijn dan “de persoonlijke gevoelstemperatuur van Nico Rietdijk”. Zoals bekend worden de onderzoeken en prognoses van NVB mede gebaseerd op actuele verkoopinformatie van ontwikkelende bouwers en ontwikkelaars. En dan hebben we het dus over harde marktinformatie van onderop. Het is gemakkelijk om, zoals Taco van Hoek doet, daar denigrerend over te doen. Maar intussen heeft deze informatie van deze bedrijven wel beter de richting aangegeven dan de ‘hoog aangevlogen’ modellen van het EIB.

Terecht constateert Van Hoek dat de sector geen belang heeft bij mensen die rollebollend over straat gaan. Daarom doen wij graag opnieuw een handreiking. Zou het niet mooi zijn om het goede van beide werelden, dus van markt en wetenschap, voortaan met elkaar te combineren? Het EIB levert dan z’n kennis van modellen en wetenschap. En de NVB brengt haar marktkennis in. Een beetje yin en yang dus, met als ultiem doel de kwaliteit van de prognoses op een hoger plan brengen. Want zijn we dat niet verplicht aan de honderden bouwbedrijven en hun duizenden medewerkers? Graag dragen wij ons steentje aan deze samenwerking bij.

Nico Rietdijk, directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Reageer op dit artikel