artikel

Reputatieherstel corporaties

bouwbreed Premium

Reputatieherstel corporaties

Nu de enquêtecommissie rapport heeft uitgebracht, zal de strijd over de inrichting van het nieuwe stelsel echt losbranden. Ook al lijken in de Eerste en Tweede Kamer de koppen geteld, uiteindelijk draait het om de inrichting van het stelsel. Hoe langer die strijd of dat debat zal duren, hoe later het herstel van vertrouwen van burgers en huurders in corporaties ter hand kan worden genomen.

Want daar draait het natuurlijk om. Dat terugwinnen van het vertrouwen van huurders (om me daartoe te beperken) vergt dat corporaties zich richten op de belangen van hun huurders. En wat willen die? Een betaalbare woning. Met een goede kwaliteit. In een fatsoenlijke buurt. Sommige huurders zullen daarnaast wat meer keuzevrijheid willen om hun wooncomfort naar eigen inzicht te vergroten. En in sommige buurten zijn sociale investeringen nodig, omdat participatie van bewoners meer individuele en collectieve voordelen heeft dan sociale uitsluiting. Corporaties zullen dit moeten doen vanuit een dienstbare opstelling; ze zijn immers een middel voor de bewoners om te voorzien in een dak boven het hoofd en perspectief te houden op sociale stij ging. Daar past een werkwijze van corporaties bij die vooral strak en simpel is georganiseerd tegen lage kosten. En als dat nodig is, zijn er specifieke interventies in buurt- of dorpsgemeenschappen waar kwaliteit van het bestaan centraal staat. In het eerste geval is de corporatie een strak geleid low cost administratiekantoor met hoge klanttevredenheid. In het tweede geval heeft de corporatie mobiele brigades van gespecialiseerde medewerkers (de beste die er zijn) die met de poten in de bagger in buurten en dorpen werken. Bovenal is de schoenendoos van kosten transparant voor huurders; zij moeten kunnen volgen wat er met hun centen (de huren) gebeurt.

Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel