artikel

Nieuwe zolen

bouwbreed Premium

Nieuwe zolen

Stel je voor. Je brengt je schoenen naar de schoenmaker voor nieuwe zolen. Over drie dagen klaar! Na drie dagen eis je je schoenen op. Die zijn immers jouw eigendom. Of je betaald hebt voor de reparatie of niet. Als dat zou kunnen, zouden schoenmakers al lang niet meer bestaan.

Gelukkig is er het retentierecht. Zij mogen de schoenen onder zich houden tot je betaald hebt. Dat retentierecht is op dat moment sterker dan het eigendomsrecht. Eerst betalen, dus!

In de bouw is dat wat lastiger. De objecten waaraan gewerkt wordt, zitten doorgaans vast aan de grond. Onroerend goed. Een verbouwing kun je niet achter in je winkel bewaren. Toch kent ook het bouwrecht een retentierecht. Je moet aan specifieke voorwaarden voldoen om het uit te oefenen, maar het bestaat. Als laatste redmiddel is het een bijzonder krachtig wapen. Om de opdrachtgever tot actie te dwingen, zoals bij Schouwburg De Lawei in Drachten. Maar ook om sterker te staan bij bijvoorbeeld een faillissement.

Veel opdrachtgevers ervaren het als een groot onrecht. En dus zoeken ze naar wegen om het wettelijk geregelde retentierecht te omzeilen. Juridische slimmigheidjes. Maar ook: zuiver machtsmisbruik. En nog onnodig ook. Onterecht gebruik van retentierecht leidt namelijk tot grote ellende voor de aannemer. Vertragingschade. Gevolgschade. Die kijkt dus wel uit om het opportunistisch in te zetten.

Voor nieuwe zolen begrijpt iedereen het retentierecht. Waarom dan niet bij nieuw- en verbouw? Ben je als opdrachtgever niet van plan je betalingsverplichtingen na te komen? Of sleur je je aannemer het liefst mee, mocht je zelf failliet gaan? Nee toch? Stoppen dus met die juridische trucjes en gewoon de wet volgen. En zorgen dat je een goede aannemer treft. Een dus die afwijkingen van het retentierecht niet accepteert.

Joost Fijneman, Hoofd BouwendNederland Advies

Reageer op de column via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel