artikel

Lezerspanel: Certificaten en keurmerken zeggen niets over duurzaamheid

bouwbreed Premium

Lezerspanel: Certificaten en keurmerken zeggen niets over duurzaamheid

Voor het eerst is het aantal deelnemers van ons Lezerspanel dat het eens is met de stelling (52%), vrijwel gelijk aan de deelnemers die het ermee oneens zijn (48%). Opvallend is dat de laatste groep gemiddeld wat meer woorden gebruikt om zijn of haar mening toe te lichten.

EENS

Bram Strookman, directeur Apollo Medical

“Ach, welk certificaat zegt wel iets. Zolang een klant er niet voor wil betalen heeft een certificaat geen toegevoegde waarde.” 

Peter Fransen, eigenaar Infra Domus

“Het zijn slechts papieren tijgers, ze strooien zand in ogen en dragen in de praktijk niet bij tot kwaliteitsverbetering en duurzaamheid.”

Jeroen Mol, vakdocent HBO Bouwkunde, Hogeschool Rotterdam

“Certificaten en keurmerken zeggen iets over het beschreven en uitgevoerde/ gevolgde proces. Momentopnames van uitgevoerd werk en ‘beloftes’ voor de toekomst.”

Leo Oorschot, redacteur Atelier PRO Architecten

“Inderdaad, door het woud aan certificaten en keurmerken raakt steeds meer de visie uit het zicht. Net zoals het fenomeen ‘duurzaam’ zo ongeveer alles en niets meer betekent. Als ‘duurzaamheid’ al zo rekbaar is, wat moet men dan nog certificeren of van keurmerken voorzien? Niemand ziet zo meer de stip op de horizon maar de mooie stempels op de aangevinkte lijstjes. Er is sprake van een certificaat en keurmerkrelativisme en ‘duurzaamheid’ is verworden tot aalgladde marketing.”

Herman den Boeft, directeur Ardee

“Keurmerken en certificaten geven slechts schijnzekerheid, als een keurige tekening van de technische installatie die totaal afwijkt van de werkelijkheid in het veld. De relatie met duurzaam ontbreekt dan geheel.” 

Edward Lub, directeur Pontmeyer

“Een duurzaam geproduceerd product kan een korte levensduur hebben en per saldo dus minder duurzaam in het gebruik zijn.” 

Marleen Peeters, adviseur communicatie Movares

“Er wordt meer energie gestoken in het halen van een certificaat (want commercieel interessant) dan dat er structureel naar verbeteringen wordt gezocht.” 

ONEENS

Frans van Gassel, voormalig assistent-hoogleraar TU Eindhoven

“Duurzaam bouwen is niet enkel het binnenhalen van certificaten en het gebruiken van producten die voldoen aan de eisen van een keurmerk, maar ook creatief en interactief samenwerken tussen gebruikers, toeleveranciers, ontwerpers en bouwers. Creatief leiderschapsgedrag bij het managen van dit ontwerpproces verbindt ontwerpers en nodigt hen uit van elkaar te leren. Dan pas ontstaan ontwerpen voor gewenste duurzame gebouwen en gww-werken.” 

Erik Hogenbirk, HBA Hogenbirk Bouwadvies

“Als Breeam expert Nieuwbouw kan ik het hier niet mee eens zijn. Het certificaat staat voor duurzame oplossingen die moeten toegepast worden wil je het certificaat verkrijgen. Het blijft een dynamisch proces omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarnaast moet de gebruiker ook bewust worden dat het niet alleen de duurzame toepassingen zijn. Ze zullen zelf ook een bijdrage aan de duurzaamheid moeten geven door het gedrag aan te passen. Als voorbeeld: In de winter duurzame warmte opwekken en dan het raam open zetten. De installatie is duurzaam, het certificaat is behaald, maar de gebruiker doet iets verkeerd. Hierdoor gaat het duurzaamheidseffect verloren.” 

Rien Krol, pr-medewerker PDR

“Uiteindelijk gaat het niet zozeer om het certificaat, maar met name om de praktische uitvoering ervan. Ik geloof dat er veel bedrijven zijn die heel duurzaam bezig zijn, zonder dat ze dit aan de grote klok hangen. Door de veelheid van certificaten en keurmerken zien klanten door de bomen het bos niet meer en verdwijnt voor hen de relevantie. Ik geloof in keurmerken, maar met mate. J. van den Bremer Directeur Aannemingsbedrijf T.G.J. Hofstee Je mag toch aannemen dat gecertificeerde bedrijven de certificaten en keurmerken niet zo maar afgeven en dat binnen de voorwaarden die er aan verbonden zijn duurzaamheid er één van is.” 

Roger Loop, adjunct-directeur Bureau Leiding

“Je kunt dit niet zo absoluut stellen. Veel (de meeste?) certificaten & keurmerken zeggen inderdaad weinig over duurzaamheid. Daarom is er behoefte aan heldere richtlijnen en afstemming zodat er een paar betrouwbare keurmerken overblijven. Een veel fundamenteler probleem is dat duurzaamheid uiteindelijk een politieke keuze is: ondanks de definitie van Brundtland hangt het af van de accenten die je het belangrijkst vindt. Vaak ontkom je niet aan compromissen. Samengevat: maak keuzes, pas die consequent toe, en zorg voor een paar (heel weinig!) betrouwbare keurmerken!” 

Jaap Darmeviel, directeur C+ Certificering

“Hangt af van welke duurzaamheid. Levensduur product, inzet personeel, toepassing van materialen/producten? Managementsysteemcertificering zegt bijvoorbeeld wel iets over langetermijnvisie en beleid, waarbij er door het lerend vermogen hier steeds duurzamer invulling gegeven wordt aan relevante vraagstukken binnen de organisatie.” 

Jaap de Boo, technisch adviseur Aveco de Bondt

“Certificaat is een papieren tijger en door het financiële belang aanlokkelijk om te ‘vervalsen’. Alles staat of valt bij de controle.” 

Deze week leggen we de volgende stelling voor aan het Lezerspanel: Het is een ramp als er een grote bouwer omvalt. 

Wil je meedoen? Meld je hier aan. 

Reageer op dit artikel