artikel

Laten we duurzaamheid niet verwarren met certificaten

bouwbreed

Laten we duurzaamheid niet verwarren met certificaten

Cobouw besteedt in de editie van 17 oktober aandacht aan duurzaamheidscriteria en bijbehorende certificaten. De conclusie is duidelijk: het zijn er te veel, het is onduidelijk wat de waarde ervan is, het kost te veel tijd en geld, het is lastig voor het mkb et cetera. Per saldo niet positief.

Ik geloof dat deze certificaten een reflectie zijn van wat in de bouw wel vaker gebeurt; er is geredeneerd vanuit de verschillende (eigen-)belangen, bijvoorbeeld vanuit aanbestedende diensten, vanuit producenten of vanuit een veronderstelde maatschappelijke opinie. In mvo-termen: vanuit verschillende stakeholders. En hier zit de crux. Of iets maatschappelijk verantwoord of duurzaam is, is sterk afhankelijk van welke stakeholders betrokken worden. Voor een wegbeheerder zal de levensduur van materialen bijvoorbeeld van belang zijn, voor omwonenden de luchtkwaliteit, en voor weggebruikers vooral de veiligheid en doorstroming.

Normen en richtlijnen (of eventuele certificaten) zijn vooral duurzaam als ze aandacht besteden aan alle stakeholders, en internationaal vergelijkbaar zijn. ISO 26000 en GRI 4 zijn voorbeelden van zulke internationale normen en richtlijnen, en deze zijn bedoeld om bedrijven te ondersteunen in duurzaam ondernemen en de verslaglegging daarover naar de stakeholders. Van de grootste 250 bedrijven in de wereld gebruikt meer dan 75 procent inmiddels GRI-richtlijnen. Het ministerie van Economische Zaken heeft zelfs een ranking van bedrijven opgesteld om de kwaliteit van maatschappelijke verslaglegging vergelijkbaar te maken. Hiervoor is in 2004 de Transparantiebenchmark ontwikkeld. De Transparantiebenchmark is sterk verwant met het Global Reporting Initiative, dat de GRI 4-richtlijn uitgeeft. Een aantal grote bouwbedrijven heeft de afgelopen jaren laten zien enorme sprongen te kunnen maken in de Transparantiebenchmark. Hoog scoren lukt daarbij alleen als door bedrijven aandacht wordt gegeven aan alle stakeholders.

Laten we nu inderdaad duurzaamheid niet verwarren met certificaten, en de belangen van onze stakeholders voorop stellen. En opdrachtgevers die dit willen honoreren én de hoeveelheid gevraagde documenten bij aanbestedingen willen verkleinen, kunnen aan (collega’s van) het ministerie van Economische Zaken vragen of ze de Transparantiebenchmark daarvoor kunnen benutten.

William van Niekerk

Directeur corporate social responsibility bij Koninklijke BAM Groep, w.van.niekerk@bamgroep.nl

 

 

Reageer op dit artikel