artikel

Invloed versus fraude

bouwbreed

Invloed versus fraude

Als zittende partij is het heel verleidelijk om te proberen een aankomende aanbesteding te beïnvloeden. En dat is op zich ook geen verkeerd idee. In sommige gevallen vraagt zo’n klant zelfs om hulp.

Maar we hebben allemaal de recente berichtgeving gelezen over vermeende corruptie en fraude bij aanbestedingen door de politie en Ordina. Beïnvloeden kan ook behoorlijk verkeerd uitpakken. Waar ligt de grens?

Als leverancier van dienst of product A heb je er baat bij dat je een realistische kans maakt in een aanbesteding. Natuurlijk kun je tips geven om er voor te zorgen dat leveranciers van A überhaupt een kans maken.

Zorg dat de aanbestedende dienst weet wat ze belangrijk vindt in jullie dienstverlening. Wat maakt ze blij, en wat willen ze graag voorkomen?

Geef ze het besef dat ze deze punten ook daadwerkelijk moeten beoordelen en op moeten nemen in de criteria. Het gebeurt helaas nog steeds te vaak dat een aanbestedende dienst A wil en B krijgt, simpelweg omdat er op basis van verkeerde criteria gegund wordt. Pijnlijk voor alle betrokkenen. Maak ze ook alert op de risico’s van een beoordelingsformule. De manier waarop criteria worden beoordeeld, heeft grote effecten en kan voor onverwachte en zeker ongewenste uitkomsten zorgen als er niet goed over is nagedacht. Verwijs ze voor het invullen van de procedure echter naar aanbestedingsspecialist voor inkoopzijde. Jullie expertise bevindt zich tenslotte op een ander vlak.

Deals maken over de gunning, het laten toeschrijven naar één specifieke leverancier, het ongeoorloofd verkrijgen van cruciale informatie van bronnen bij de aanbestedende dienst zijn allemaal over de grens.

Weersta de verleiding om te veel te beïnvloeden en vraag je altijd af of er een level playing field is/blijft voor andere partijen. Handel vooral vanuit je eigen kracht, dat werkt altijd het beste!

Jessica van der Burg, Inschrijfexpert bijTenderwise

Reageer op dit artikel