artikel

Innovatieremmers

bouwbreed

Innovatieremmers

Veel opdrachtgevers vragen bij selecties en emvi-aanbestedingen tegenwoordig expliciet om ‘innovatieve ideeën’. Hiermee willen zij ons als bouwpartijen uitdagen om vooral met frisse voorstellen te komen. Op zich een sympathieke gedachte. Immers, hiermee doen opdrachtgevers ook een beroep op de kennis en kunde die wij professionals hebben.

Toch lopen deze processen in de praktijk niet vlotjes. En dat heeft alles te maken met de interpretatie of perceptie van de ingediende ‘innovaties’. Opdrachtgevers of hun adviseurs beoordelen de ‘innovatie ideeën’ heel subjectief. Er bestaan natuurlijk ook geen objectieve criteria en daarom vallen zij maar al te vaak in de wat ik maar noem ‘alles wat ik nieuw en /of aardig en/of interessant vind’-modus. Of inderdaad willekeur. Wij als aanbieders weten ons hier eveneens geen raad mee, met als resultaat oneindig veel frisse, nuttige, maar helaas ook belachelijke en onrealistische aanbiedingen. Dit remt niet alleen de echte vernieuwing maar kost onze branche denk ik zo’n 100 miljoen euro per jaar.

Een andere innovatieremmer zijn vaak personen die bij de uitvragende organisatie werken. Dat zijn diegenen die ‘al die fratsen’ maar niets vinden. Zij bagatelliseren innovaties of schatten ze als bedreigend voor hun eigen positie in. Zij doen er alles aan om de vooruitgang te frustreren.

Moeten we er dan maar mee stoppen? Dat niet. Maar wij moeten wel met elkaar durven vaststellen dat ondanks alle goede bedoelingen met open en transparante selectieprocessen, beoordelingsmatrixen en selectiecriteria er nog veel te verbeteren is. Het begint toch echt met een heldere uitvraag. Daarbij moet de opdrachtgever duidelijker het speelveld voor en de beoordeling van innovatieve ideeën aangeven. En laten we ook niet vergeten dat nee zeggen tegen dit soort selecties ook een optie is.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel