artikel

Herstel van galerijen met carbonstaven

bouwbreed

Herstel van galerijen met carbonstaven

Doorgestorte uitkragende betonnen vloeren die het risico lopen af te breken, kunnen worden hersteld met staven van carbon (koolstof), gelijmd in lange boorgaten. Twee 1-op-1 belastingproeven hebben de betrouwbaarheid van deze innovatie aangetoond.

Betononderhoudsspecialist Vogel, adviesbureau ABT, koolstofwapeningsleverancier S&P en verankeringsbedrijf B+BTec Boor- en Bevestigingstechniek hielden een brainstormsessie. De eisen: minimale overlast voor de bewoners, geen aantasting van het oppervlak van galerij of balkon, onzichtbaar en geen verhoging van de onderhoudskosten. De oplossing: boor 2 tot 2,5 meter diepe gaten van buitenaf door de betonnen uitkraging tot ruim in de constructievloer van het appartementengebouw. Breng daarna staven van carbon in de gaten aan, omhuld door een geschikte epoxylijm (geen cementmortel).

B+BTec ontwikkelde een boorinstallatie die op de galerij of het balkon geklemd wordt. Hij boort gaten met een diameter van 20 millimeter. “De bewoners hebben geen overlast van rammelen in het beton. Ze horen alleen de boormotor. Stof en water vangen we op”, aldus Fred Gast van B+BTec.

S&P zorgt voor de staven (diameter 14 millimeter) en juiste lijm (laagdikte 3 millimeter rondom de staaf). De kunst is om de staven zonder luchtbellen te verlijmen. Afstandhouders garanderen de ligging van de staven.

Volgens Henk Tasma van Vogel zijn na de instorting van een galerij van de Antillenflat in Leeuwarden op 23 mei 2011 geen uitkragende galerijen meer afgebroken. Wel zijn zo’n vijftig complexen doorgestempeld, omdat de wapening van de galerijvloer nabij de gevel te laag ligt of gecorrodeerd is, waardoor het risico onaanvaardbaar hoog is. Honderden complexen vragen om bijzondere aandacht. Het kritieke punt ligt meestal bij de hemelwatergoot, maar de wapening kan ook onder de gevel aangetast zijn. Dan dringt water uit de spouw door tot in de vloer.

Met de 1-op-1 proeven in een loods op het terrein van Vogel zijn de uitvoerbaarheid en de belastbaarheid van de innovatieve methode voor het herstellen van doorgestorte betonnen vloeren aangetoond. “De vloer moet 2,5 kN per vierkante meter kunnen dragen. De proefopstelling bezweek bij zo’n 5 kN per vierkante meter”, aldus Tasma. Bovendien waarschuwde de constructie ruim van te voren door toenemende scheurvorming en een knik.

Vogel heeft patent aangevraagd op het innovatieve systeem.

Reageer op dit artikel