artikel

Gijzeling

bouwbreed

Gijzeling

Bouwbedrijven moeten ophouden met prijsduiken en onnodig laat betalen. Alleen op die manier kan de sector op eigen kracht stappen vooruit zetten.

Onder druk van de nog altijd zware marktomstandigheden werken bedrijven zichzelf soms in de nesten. Zelfs grote werken met langlopende onderhoudscontracten worden tegen bodemprijzen aangenomen. Hierbij worden forse risico’s genomen. Meer en meer neemt de sector genoegen met onvoorstelbaar smalle marges.

Natuurlijk is goed te begrijpen dat bedrijven de eigen mensen en ook hun kennis binnenboord willen houden. En het is al even begrijpelijk dat bedrijven voortdurend op zoek zijn naar wegen om zo efficiënt mogelijk te werken. Maar het gebeurt nog te vaak dat behaalde efficiencyvoordelen onmiddellijk worden vertaald in een lagere prijs. De opdrachtgever is lachende derde; de onderneming schiet er weinig of niets mee op, en blijft werken tegen de reeds genoemde smalle marges.

Uiteindelijk is een goede en gezond werkende sector ook voor opdrachtgevers van belang. Alleen een sterke sector is in staat te innoveren en door te ontwikkelen. Daarom kan de vraag worden gesteld of de overheid niet te veel risico’s bij de markt legt. Tegelijkertijd moeten bedrijven vooral ook bij zichzelf te rade gaan: er moet een collectief gevoel ontstaan dat de geleverde waarde niet tegen afbraakprijzen kan worden aangeboden. Die mallemolen moet worden doorbroken. Dit hebben bedrijven uiteindelijk zelf in de hand.

Ook moet de sector in de spiegel kijken als het gaat om de betalingsmoraal. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van incassobureau Intrum Justitia blijkt dat ruim de helft van de bedrijven vreest dat late betalingen een risico vormen voor het eigen voortbestaan. Ook hier dringt zich de vraag op waarom de sector zichzelf op deze manier in gijzeling houdt. Iedereen is gebaat bij het doorbreken van deze trend.

Boudewijn Warbroek, adjunct-hoofdredacteur Cobouw 

Reageer op dit artikel