artikel

Epc-feesten

bouwbreed Premium

Epc-feesten

Het laatste kwartaal van 2014 is bij ons ontzettend druk. Dit jaar nog moeten we voor meerdere grote plannen omgevingsvergunningen aanvragen. Met een flinke groep mensen werken we hard aan deze ontwerpen. Goed nieuws dus, een teken dat de weg omhoog uit de crisis is gevonden.

Maar deze eindsprint is ook een gevolg van de aanscherping van de huidige energieprestatiecoëfficiënt (epc). Deze wordt aangescherpt van 0,6 naar 0,4 in 2015. Scherpere eisen hebben gevolgen voor de kosten. Dit jaar nog indienen, betekent bouwplannen realiseren in 2015 met een epc-eis van 0,6 in plaats van de hogere lat van 0,4. En dat is dus eigenlijk niet zulk goed nieuws. Want, hoe begrijpelijk ook, het illustreert dat de ‘duurzaamheidsmechanismes’ in de branche nog altijd werken: veel ambities maar liever geen harde eisen die geld kosten.

Op eigen kracht

Na veel discussie over de kosten van de lagere epc-eis en kritiek op de berekeningsmethodiek is de harde datum nu gesteld op 1 januari 2015. Overigens pas na druk op de minister vanuit de Tweede Kamer. Pas als de overheid de lat verhoogt, wordt de praktijk echt bijgesteld. In onze vastgoedpraktijk is blijkbaar slechts voor weinigen de ‘luxe’ weggelegd om op eigen kracht voorop te lopen.

Wat dat betreft reageert de branche niet heel anders dan recentelijk veel jongeren deden bij het verhogen van de alcoholgrens van 16 naar 18 jaar. Na jarenlange campagnes en debat over zelfregulatie was het toch noodzakelijk dat de overheid een nieuwe norm vaststelde. De jongeren moesten eraan geloven, maar niet nadat ze vlak voor het ingaan van de nieuwe regels nog even hadden gefeest.

Marianne Loof, LEVS Architecten

Reageren op Twitter via @MarianneLoof of www.Twitter.com/cobouwNL 

Reageer op dit artikel