artikel

Emvi-beleving

bouwbreed Premium

Emvi-beleving

In de beleving van bouwers zijn de kosten van aanbesteden fors toegenomen sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet. Vooral de inspanning voor het winnen van een emvi-aanbesteding ten opzichte van een ‘klassiek’ bestek loopt fors in de papieren. Het Economisch Instituut Bouw deed naar aanleiding van vele klachten bij het Aanbestedingsinstituut onderzoek. En die beleving blijkt slechts ten dele te kloppen.

Ja, een vergelijkbare aanbesteding kost 42 procent meer als kwaliteitscriteria worden ingezet, afgezet tegen de laagste prijs. Ja, bij kleine projecten lopen de offertekosten op tot 10 procent van het totaal. Ja, het maken van een plan van aanpak kost een bouwer vele uren extra. Ja, ook opdrachtgevers moeten extra kosten maken bij de keus voor emvi. En ja, de winkans is relatief klein omdat gemeenten veel inschrijvers uitnodigen bij onderhandse aanbestedingen.

Maar het totaal van alle aanbestedingskosten is juist met 10 procent gedaald. Dat komt vooral door de drastische daling van het aantal openbare opdrachten, maar ook omdat door bezuinigingen minder opdrachten op de markt komen. Het gros van de opdrachten wordt inmiddels onderhands vergeven. En de kosten daarvan zijn juist een stuk lager dan een openbare procedure, ook voor de inschrijvers.

Wennen of structurele verandering

Toch is de beleving van veel bouwers is echter dat de kosten fors hoger zijn. Meer dan de helft is afgelopen jaar vroegtijdig afgehaakt omdat de winkansen te klein werden geacht ten opzichte van de inspanning. Een op acht bouwers zegt zelfs regelmatig te zijn afgehaakt. Is het een kwestie van wennen of moet er toch structureel iets gebeuren? Minister Kamp beloofde de Tweede Kamer al te kijken naar de kosten van de emvi-aanbesteding.

De bouwers dachten alvast mee, maar komen niet met hele verfrissende inzichten. De rekenvergoeding moet terugkomen, bepleiten zij en masse. Die is juist afgeschaft nadat bij de bouwfraude bleek dat op grote schaal misbruik werd gemaakt van de vergoeding om in te schrijven. Minder partijen uitnodigen bij onderhandse aanbestedingen, vergroot ook de kansen om te winnen, is een andere suggestie. Of juist nog vaker onderhands aanbesteden.

Pasklare oplossing? 

Daarnaast wordt het werken met een bouwteam beschouwd als een effectieve manier om de kosten in de voorfase te beperken, maar daar zitten de meeste opdrachtgevers niet op te wachten. Het risico op overschrijdingen is dan veel groter en er wordt een actieve rol verwacht tijdens de uitvoering. Een derde optie is dat opdrachtgevers hoeveelheidsstaten aanleveren op basis waarvan een offerte kan worden gemaakt, maar dan krijgt innovatie nauwelijks meer een kans. Kortom: een pasklare oplossing ligt weer eens niet voor de hand.

Ingrid Koenen, journalist

Reacties welkom via i.koenen@cobouw.nl of op Twitter via @ingridkoenen

Reageer op dit artikel