artikel

Duurzaamheid: botte bijl of discipline

bouwbreed

De knuppel is in het hoenderhok gegooid van de kakofonie aan duurzaamheidsfabels en-wijsheden. De oproep in Cobouw 26 september (commentaar, Gedrocht – red.) tot “een duidelijke en eenduidige koers” getuigt van een brevet van onvermogen en van armetierig goede bedoelingen.

De Tweede Kamer valt niet te benijden uit deze wirwar wijs te worden. Dat is ook de makke van Van Belzens Duurzaamheidsoorlog: geen oplossing! Verzand niet in gemuggenzift waar de belangenstrijd vanaf druipt maar zet de koers ook daadwerkelijk uit.

De keuze is simpel: de botte bijl of discipline. De botte bijl heeft de charme en attractiviteit van eenvoud maar kenmerkt zich door naïviteit en discrimineert bovenal: voorkeurs- en/of verbodslijstjes zoals van de SEV of focus op nog maar één aspect als CO-2, energieverbruik, levensduur of welke exoot dan ook. Zelfs Duurzaam Inkopen hanteerde een grenswaarde – hoezee!

Discipline is buffelen en acceptatie van de complexiteit – 24 indicatoren tel ik in de inmiddels Europese standaard voor milieuclassificatie van bouwwerken, waar Breeam nog vrolijk sausjes of toetjes naar smaak aan toevoegt. En wilt u cradle to gate of module D voor recyling erbij? Voor de ingewijden! Resultaat: een cijferbrij die per definitie data van uiteenlopende actualiteit en kwaliteit met zich mee brengt, maar dankzij onze digitale potenties en expertborgingsstructuren toch van acceptabel gehalte mag worden geacht. En kijk om ons heen: is de epc minder complex, of trek de vergelijking met een constructieberekening waar je ook wel even voor moet gaan zitten. Tel de zegening van een schaduwprijs die kant en wal redelijk raakt.

Mijn advies: wees volwassen en professioneel, zet de koudwatervrees opzij en aan de slag met de mpc en Natioinale Milieu Database – andere landen zijn er jaloers op! Kortom: discipline.

Ir. Michiel H.M.Nieuwenhuys, Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatorm

Reageer op dit artikel