artikel

Commentaar: Certificatenwoud

bouwbreed Premium

Commentaar: Certificatenwoud

Een onthutsend beeld levert de inventarisatie van het aantal certificaten, keuren en beoordelingsrichtlijnen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op. Welgeteld zeventig passeerden de revue tijdens de conferentie ‘Van Lima tot meterkast’ van drie gemeenten en Uneto-VNI.

Het lijkt zo langzamerhand meer een werkgelegenheidsproject voor certificerende instellingen dan op het bereiken van maatschappelijke doelen. Zoals een deelnemer het plastisch uitdrukte: MVO-certificering gaat ten koste van de tijd die ik kan gebruiken om aan MVO te doen.

Geen wonder dan ook dat de roep om in dat oerwoud aan certificaten te kappen, steeds luider wordt. Eveneens onthutsend is echter dat weinigen concrete ideeën hebben hoe dat zou moeten. En als puntje bij paaltje komt, blijken zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers aarzelingen te hebben bij het afschaffen van menig certificaat. Het is immers zo gemakkelijk om te bewijzen dat je kwaliteit levert dan wel krijgt.

Het is echter een schijnzekerheid. Een bedrijf kan zich bij wijze van spreken certificeren volgens ISO 9001 op het gebied van de productie van betonnen zwemvesten. Het product deugt niet, maar het wordt wel vervaardigd volgens alle eisen die aan een goed managementsysteem gesteld mogen worden.

Erger is nog dat het midden- en kleinbedrijf tijd noch geld heeft om al die certificaten te behalen. Als opdrachtgevers certificaten hanteren als knock-out bij aanbestedingen, vallen die mkb-bedrijven dus al buiten de boot.

In dat woud van zeventig moet dus inderdaad fors worden gekapt. Als nu eens wordt begonnen om alle dubbelingen eruit te halen, zoals de zes houtcertificaten bundelen in één, dan worden het er al een stuk minder. Daarnaast moet gekeken worden of certificaten nog het doel dienen waarvoor ze ooit zijn gemaakt. Ook dan blijkt een behoorlijk aantal aan het einde van zijn levenscyclus te zitten. Behalve ergernis, scheelt het veel kosten en kan het mkb tenminste ook meedoen.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw 

Reageer op dit artikel