artikel

Blog: Lobbystilte

bouwbreed

Blog: Lobbystilte

Ik zag de staallobbyist en de verantwoordelijke ambtenaar, nauwelijks een half uur voor mijn boekpresentatie. Blij met mijn schrijven konden ze onmogelijk zijn. Allebei verdedigen zij het duurzaamheidssysteem met een zelf ontwikkelde rekenmethode en de Nationale Milieudatabase waar ik in mijn boek de nodige vraagtekens bij zet. Let wel, de belangen zijn groot, het gaat over miljarden.

Het ging redelijk goed toen ik “bulldozer” Harry Nieman ineens ontmoette bij onze stand op Ecobouw. Hij speelt meer dan een figurantenrol in Duurzaamheidsoorlog. Zijn opdracht is het enigszins ontspoorde systeem weer op de rails krijgen. We praatten. Nieman lachte als een boer met kiespijn en ik ook. Ik gaf hem het boek dat hij al had doorgebladerd. Hij grapte nog dat hij op zoek zou gaan naar fouten, opdat hij een rechtszaak zou kunnen aanspannen tegen ondergetekende. Bovenal toonde hij zich even sportief en zelfverzekerd als anders. “Moet je horen: over een paar maanden zit deze klus er voor mij op”, benadrukte hij.

Nog een keer keek ik naar de staallobbyist en de ambtenaar. Ze zaten links achter in de zaal, die al goed gevuld was. Ik liep gespannen op ze af, maar deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was. De staalman waarmee ik tot die dag goed contact had gehad, wilde nu echter niets meer van me weten. Hij weigerde me aan te kijken en wendde zich van me af, zichtbaar boos. “We kunnen toch normaal tegen elkaar blijven doen”, probeerde ik.

Een verwijt: “Ach Thomas, kom nou toch. Je hebt je gewoon voor het karretje laten spannen van de Neprom”, reageerde hij. De Neprom is de vereniging van projectontwikkelaars. Deze club laat zich met enige regelmaat kritisch uit over alle regels die bouwen vooral duurder lijken te maken. Ik bel directeur Jan Fokkema zeker een keer per maand. In het kader van mijn boek had ik hem ook opgezocht in het monumentale onderkomen van Neprom, met een oprijlaan van grind. Het gesprek was toen vooral gegaan over de geschiedenis van het duurzaamheidssysteem.

“Onzin,” antwoordde ik “ik ben journalist en heb geen agenda. Maar ik kan niet anders concluderen dan dat dit systeem voor milieuvriendelijk bouwen niet zal werken. Het is begrijpelijk dat jullie niet zitten te wachten op die boodschap.” Ik had de neiging om door te praten en deed dat dus ook. “Uiteindelijk is het een politieke kwestie”, vervolgde ik. “De Tweede Kamer moet bepalen of de overheid hiermee doorgaat of niet.”

De ambtenaar van Binnenlandse Zaken mengde zich in de discussie: “Nee, dat is niet zo. De markt moet dit oppakken.” “De markt?”, vroeg ik verbaasd. “Denk je echt dat duurzaam bouwen verkoopt als het gebaseerd is op overheidsregels die zelfs deskundigen niet begrijpen?”, hield ik hem voor. We werden het niet eens met elkaar.

Bijna twee weken later is het opvallend stil bij de overheid en de Stichting Bouwkwaliteit als hoeder van het systeem. Minister Blok heeft mijn boek gelezen dit weekend, heb ik van horen zeggen. Ik ben benieuwd naar zijn reactie en die van de bouwlobby, die vele verschijningsvormen kent. Zal er na Duurzaamheidsoorlog iets veranderen? Renz Pijnenborgh, de architect die zich al 30 jaar niets aantrekt van de regels maar met ‘exotische’ en nagroeibare materialen de meest energiezuinige woning van Nederland wist te ontwerpen, denkt van niet. “De bouwwereld zal het waarschijnlijk doodzwijgen, daar moet je rekening mee houden, want zo gaat het nou eenmaal. Maar je boek zal wel veel mensen aan het denken zetten”, liet hij me deze week per mail weten. We zullen zien.

Het is tijd dat de Tweede Kamer ingrijpt. Het kan niet zo zijn dat regels duur en oneerlijk uitpakken voor kleine ondernemers, dat ze nauwelijks effect hebben op het milieu en dat de consument daar uiteindelijk de prijs voor betaalt. Verder ligt de bal bij de consumenten, Mkb-bedrijven, milieuaanhangers, bouwers, architecten en bestuurders die de duurzaamheidsimpasse willen helpen doorbreken. Sta op, verenigt u. Spreek u uit en doorbreek de stilte.

Cobouw-journalist Thomas van Belzen 

Reageer op dit artikel