artikel

Agenda voor bloei van de stad

bouwbreed Premium

Agenda voor bloei van de stad

In 2016 zal onder Nederlands voorzitterschap de European Urban Agenda gepresenteerd worden. Er is gestart met het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen voor de stad, de beschikbare wetenschappelijke kennis, de stedelijke en nationale ambities en de publieke en private initiatieven die daaraan verbonden zijn.


Een groep van nationale boegbeelden en creatieve voorlopers als ambassadeurs voor de Agenda Stad wordt binnenkort geformeerd, terwijl ook een eerste bijeenkomst van ‘stadmakers’ heeft plaatsgevonden. In het voorjaar van 2015 zal een internationaal en nationaal digitaal platform Agenda Stad worden gelanceerd.

Lees meer in het opinie-artikel Een ontwikkelagenda van en voor steden

Reageer op dit artikel